มหกรรม ภูมิปัญญา สุขภาพอาเซียน
วันที่ 22 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2562
วันที่จัดงาน : 22 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2562
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ จังหวัดปราจีนบุรี

งานดีระดับอาเซียน 22-24 สิงหาคม ที่ ภูมิภูเบศรฯ
ขน 8 ประเทศอาเซียน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ พร้อมกิจกรรมพิเศษอีกมากมายภายในงาน

16 สิงหาคม 2562
344

- ประชุมวิชาการ จัดเต็ม หัวข้อน่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา 8 ประเทศ อาเซียน
- นิทรรศการกัญชา เจาะลึก เทคนิค การนำไปใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญ ตลอดงาน
- อบรมระยะสั้น หลายสูตร สาธิต ผลิตนวัตกรรมจากสมุนไพร
- เสวนา กัญชา ทิศทาง โอกาส และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวันที่ 24 นะคะ)
- ตรวจปรึกษา สุขภาพ โดยแพทย์แผนไทย แพทย์ดั้งเดิม ในอาเซียน
- ร้านค้าชุมชน

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/abhaiherb/