การเสวนา ไผ่ ธุรกิจสร้างอนาคต
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
วันที่จัดงาน : 2 สิงหาคม 2562
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ นครปฐม จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา

"ไผ่ ธุรกิจสร้างอนาคต"

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องหงษ์เหิร
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ นครปฐม

31 กรกฏาคม 2562
482

รายละเอียดการเสวนา ดังนี้
1) ความล้ำค่าของไผ่
2) ผลิตภัณฑ์จากไผ่สร้างรายได้
3) ไผ่ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายใน
4) ตลาดและแนวโน้มความต้องการไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์จากไผ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
098-7953935

ID LINE : tumyung0845691010

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/naetckukps