งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562
วันที่ 26 สิงหาคม - 28 สิงหาคม 2562
วันที่จัดงาน : 26 สิงหาคม - 28 สิงหาคม 2562
สถานที่จัดงาน : บริเวณลานประตูเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานประตูเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

19 กรกฏาคม 2562
773

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.dld.go.th