เริ่มแล้ว เทศกาลดอกปอเทืองบ้านรำแดง บานสะพรั่งเต็มเนื้อที่กว่า 300 ไร่
วันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2559
วันที่จัดงาน : 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2559
สถานที่จัดงาน : อบต.รำแดง จังหวัดสงขลา

เริ่มแล้วเทศกาลดอกปอเทืองบานที่บ้านรำแดง ครั้งที่ 5 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ท่ามกลางความสวยงามของทุ่งดอกปอเทืองที่ออกดอกเหลืองอร่ามเต็มเนื้อที่กว่า 300 ไร่

01 สิงหาคม 2559
686

วันนี้ (1 ส.ค.) อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เนรมิตท้องทุ่งนาของบ้านรำแดงเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และขณะนี้ดอกปอเทืองได้บานเต็มท้องทุ่งนาเหลืองอร่ามอย่างสวยงามทั้งสองฝั่งของถนน และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมแล้ว ซึ่งทาง อบต.รำแดง ได้จัดงาน “เทศกาลดอกปอเทืองบานที่บ้านรำแดง ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.2559 โดยปีนี้ใช้สโลแกนว่า เชิญเที่ยวชมดอกไม้ ทุ่งนาและป่าโหนดที่รำแดง


โดยบรรยากาศในทุ่งปอเทืองได้มีการจัดแต่งสถานที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งจุดเช็กอิน ชิงช้าม้านั่งให้ถ่ายภาพ รวมทั้งเจ้าทุย ซึ่งเป็นมาสคอต หรือสัญลักษณ์ของทุ่งปอเทืองบ้านรำแดง และเริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และอำเภอใกล้เคียงเดินทางมาชื่นชมความสวยงาม และถ่ายภาพแชร์ต่อกันในสังคมออนไลน์

นายอุดม ทักขระ นายก อบต.รำแดง เปิดเผยว่า เทศกาลดอกปอเทืองบานที่บ้านรำแดง ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้เดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นเดือนมาเยี่ยมชมดอกปอเทืองบานที่บ้านรำแดง ซึ่งเป็นการจัดการโดยชุมชนในลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ ซึ่งบรรยากาศสวยงามเหมือนทุกปีที่ผ่านมา และจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ ก่อนที่จะร่วงโรย และจะทำการไถกลบทุ่งปอเทืองทั้ง 300 ไร่ เพื่อเป็นปุ๋ยสดบำรุงดินนให้เกษตรกรรทำนาปีต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เริ่มแล้ว เทศกาลดอกปอเทืองบ้านรำแดง บานสะพรั่งเต็มเนื้อที่กว่า 300 ไร่". (01-08-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 01-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000076043