มหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย Young Smart Farmers Showcase
วันที่ 22 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 22 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

พบกับเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ อนาคตเกษตรประเทศไทยได้ในงาน "มหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย Young Smart Farmers Showcase" 22-24 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี

01 สิงหาคม 2559
881

งานมหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ตอน Young Smart Farmer Showcase จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ภายในงานจะมีการแสดงนิทรรศการเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ การเสวนาด้านนโยบาย/การขับเคลื่อน/แนวทางความร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การสาธิตกิจกรรมทางการเกษตร การจำหน่ายผลผลิต/สินค้าทางการเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรรุ่นใหม่จากทั่วประเทศและภาคี จำนวน 200 บูท.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมส่งเสริมการเกษตร