ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานไทย-เดนมาร์คเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 14 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานไทย-เดนมาร์คเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

01 สิงหาคม 2559
615

กิจกรรมปั่นจักรยานไทย-เดนมาร์คเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 8 กิโลเมตร และระยะทาง 20 กิโลเมตร

เวลา 06.00 น. ถึง 07.30 น. ลงทะเบียนนักปั่นจักรยาน 400 คน พร้อมรับเสื้อปั่นจักรยานฟรี ณ อาคารเอนกประสงค์ (เขาตาแป้น) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เวลา 08.30 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานระยะทาง 20 กิโลเมตร

เวลา 08.35 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานระยะทาง 8 กิโลเมตร

กิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ

เวลา 11.00 น. ร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ณ แปลงนาสาธิตติดถนนมิตรภาพ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค