โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 13
วันที่ 24 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 24 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : สมาคมโคเนื้อกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สมาคมโคเนื้อกำแพงแสน จัดอบรมการการผสมเทียมโค รุ่นที่ 13 วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ผูใด้สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 034-997100 มือถือ 081-9428013 รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด

27 กรกฏาคม 2559
690


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย