มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวครั้งที่ 7 : ทิวลิปบานที่ระยอง
วันที่ 9 สิงหาคม - 15 สิงหาคม 2561
วันที่จัดงาน : 9 สิงหาคม - 15 สิงหาคม 2561
สถานที่จัดงาน : สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

งาน “มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวครั้งที่ 7 : ทิวลิปบานที่ระยอง” ในวันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2561 (จ.- ศ. เวลา 10.00 – 20.00 น. ส. – อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 20.00 น. ) ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลมาบข่า กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง และผู้เข้าชมงานยังมีส่วนในการบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยร่วมบริจาคท่านละ 40 บาทเพื่อแลกบัตรเข้าชมงาน

07 สิงหาคม 2561
411

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/%E0%B8%