เกษตรสร้างชาติ
วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561
วันที่จัดงาน : 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561
สถานที่จัดงาน : สวนลุมพิธี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “เกษตรสร้างชาติ” เกษตรกรสามารถเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรสั้นๆแต่ทำได้จริง ส่วนผู้บริโภคสามารถมาชม ชิม ช็อปสินค้าเกษตรสดใหม่ค่ะ พบกันวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

19 กรกฏาคม 2561
1,227

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมส่งเสริมการเกษตร