ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2559 ในโครงการอนุชนชาวนาไทย ความอยู่รอดของข้าวไทย
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 -
วันที่จัดงาน : 31 สิงหาคม 2559 -
สถานที่จัดงาน : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัม และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอส) เชิญชวนเยาวชนไทย สมัครเข้าค่ายข้าวปี 2559 ในโครงการอนุชนข้าวไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายข้าว" ซึ่งจะจัดขึ้นใน 4 ภาค คือภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นเวลา 8 วัน ในเดือนตุลาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

27 กรกฏาคม 2559
627

<< กฎเกณฑ์การสมัคร >>

**ขยายเวลารับสมัครถึง 31 สิงหาคม 2559