การประชุมทิศทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะพร้าวในประเทศไทย ครั้งที่2/2559
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 25 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม จังหวัดนครปฐม

การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจการทำธุรกิจมะพร้าวทุกประเภท ตั้งแต่มะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวแกงตลอดจนเกษตรกรผู้ที่ปลูกมะพร้าวอยู่แล้วและต้องการวิธีการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าผลผลิตอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรรับเชิญเป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ในการปลูกและแปรรูปมะพร้าวมาแล้วหลายสิบปี

27 กรกฏาคม 2559
809

25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมผู้พัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม รบ.1 รบ.2 และ รบ.3 และเกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอมกว่า 100 ไร่ในวัย 81 ปี อ.ประสงค์ จะมาแนะนำวิธีการเริ่มต้นการปลูกมะพร้าวเชิงพาณิชย์และการจัดการอย่างมืออาชีพ


เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวตาลและผู้ประกอบการแปรรูปน้ำตาลจากมะพร้าวภายใต้แบรนด์ Sugar Daddii ที่โด่งดังผ่านรายกา SME ตีแตก รอบ Semi Final, ตุ๊กกี้โชว์ และล่าสุดคือรายการ แซ่บวัน ซึ่งการแปรรูปของอ.ปรีชาเป็นการเพิ่มมูลค่าของน้ำตาลมะพร้าว อ.ปรีชาจะมาเผยกลยุทธ์วิธีการเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว


เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแกงจากอำเภอทับสะแกและเคยชนะการประกวดมะพร้าวแกงระดับประเทศ คุณกรวสาและคุณธีรวัฒตน์ (เกษตรตำบลอ่างทอง) จะมาเล่าให้ฟังถึงต้นกำเนิดของความสำเร็จในการปลูกมะพร้าวแกงที่มีคุณภาพของทับสะแกและการจัดการสวนมะพร้าวอย่างมืออาชีพ


ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีที่
ลงทะเบียนออนไลน์คลิก

รับจำนวนจำกัดที่ 200 ท่านเท่านั้น

สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติม

ติดต่อคุณภักชนา 085 186 9943 อีเมลล์ p.nubankoh@gmail.com หรือ คุณนุชจรี 080 603 3019


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"การประชุมทิศทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะพร้าวในประเทศไทย ครั้งที่2/2559". (27-07-2559). เข้าถึงได้จาก : http://dna.kps.ku.ac.th/index.php/news-research-rice/176-coconut-thailand