อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 11
วันที่ 13 สิงหาคม - 14 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 13 สิงหาคม - 14 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ม.เกษตร บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย Thai Society of Agricultural Engineering เปิดรับสมัครเกษตรกรและประชาชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง ระบบน้ำเพื่อการเกษตร สอนตั้งแต่การคำนวณหาพื้นที่ที่จะใช้น้ำ แรงดันน้ำที่ใช้ ท่อที่ใช้งาน PVC และ PE การวางระบบในการเกษตร การเลือกใช้ท่อเมนต์ เมนต์ย่อย และ ท่อย่อย และ เครื่องปั้มน้ำที่เหมาะสม แบบจัดเต็มตลอดหลักสูตรการอบรมตลอด 2 วัน

26 กรกฏาคม 2559
2,853

ขั้นตอนการสมัคร :

1. ติดต่อสอบถามผ่าน center@tsae.asia ,โทร.02-9406-185 (8:30 - 16:30),https://www.facebook.com/tsaesocities

2. โอนเงินค่าอบรม 1,200 บาท เพื่อยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรมมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย" เลขที่ 694-2-01262-2

3. แจ้งชื่อ-สกุล และ ที่อยู่ เพื่อการออกใบเสร็จรับเงิน (รับได้ในวันฝึกอบรม) และ ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : center@tsae.asia

หมายเหตุ : สมาคมฯ จะบันทึกรายชื่อผู้สนใจอบรมเฉพาะผู้ที่ได้โอนเงินจองอบรมมาก่อนเท่านั้น


สถานที่ฝึกอบรม :

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยThai Society of Agricultural Engineering
2143/1 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร5 ถ.พหลโยธิน, 10900 กรุงเทพ

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ - 029406185
อีเมล - center@tsae.asia
เว็บไซต์ - http://www.tsae.asia
FB Page - https://www.facebook.com/tsaesocities

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/tsaesocities