จ.สมุทรสงคราม เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเที่ยวชมงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ 5 - 7 สิงหาคมนี้
วันที่ 5 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 5 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าสวนส้มโอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเที่ยวชมงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 5 - 7 สิงหาคมนี้

วันนี้ (22 ก.ค.59) ที่บริเวณสวนส้ม นางโอสุภา บุญพยุง หมู่ที่ 1 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่พร้อมด้วยหนุ่ม-สาว และเด็กที่เป็นคู่แฝด ร่วมกันปรุงอาหารที่ทำจากส้มโอขาวใหญ่ เช่น แกงกุ้งก้ามกรามใส่ส้มโอ,ม้าฮ่อ,ส้มตำส้มโอและยำส้มโอ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต.,สมาชิก อบต.และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปรุงอาหารกันอย่างสนุกสนาน

26 กรกฏาคม 2559
657

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงครามเตรียมจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 และกิจกรรมรวมพลคน คู่แฝดเทิดไท้องค์ราชินี ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ก่อนเทศกาลสาร์ทจีน จังหวัดสมุทรสงคราม จะมีการจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามขึ้น เพื่อให้คนไทยเชื้อสายจีนได้มาจับจ่ายเลือกซื้อส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามไปกราบไหว้บรรพบุรุษ เนื่องจากส้มโอเป็น 1 ในผลไม้มงคลในการต้อนรับเทศกาลสาร์ทจีน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคมนี้ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายส้มโอที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอให้ยึดถือในอาชีพ อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูเวทีต่อบรรพชนแฝดสยามอิน-จัน ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและชาวจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นที่รู้จักมายาวนาน จึงได้มีการจัดกิจกรรมรวมพลคนคู่แฝดเทิดไท้องค์ราชินี ด้วยการรวมคู่แฝดที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดสมุทรสงคราม มาร่วมประกวด แม่ ลูก ทำอาหารที่ปรุงจากส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ชิงเงินรางวัลมากมาย พร้อมร่วมทำกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้วยการนำแม่ลูกมาร่วมทำกิจกรรมแล้ว ยังเป็นการรำลึกและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแฝดสยาม คู่แรกของโลกที่เป็นชาวสมุทรสงคราม และวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมาแฝดสยาม อิน-จัน มีอายุครบ 205 ปี ทั้งนี้ การประกวดปรุงอาหาร แม่ ลูกฝาแฝด อาหารที่ทำประกวดจะต้องเป็นเมนูที่ ปรุงจากส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม จะแข่งขันในวันที่ 5 สิงหาคม ในงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้สื่อข่าว : จิตติพัฒน์ ดอนเหนือ
ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จ.สมุทรสงคราม เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเที่ยวชมงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ 5 - 7 สิงหาคมนี้". (22-07-2559). สำนักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 26-07-2559, เข้าถึงได้จาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์