เชิญชมงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24
วันที่ 10 สิงหาคม - 14 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 10 สิงหาคม - 14 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบงานโชว์และจำหน่ายผ้าไหมไทย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี พร้อมผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจากเกษตรกรไทยทั่วประเทศ และสุดยอดงานวิจัยหม่อนไหม นานาชาติ

25 กรกฏาคม 2559
1,246

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมหม่อนไหม