ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ๘๔ พรรษา ปวงประชาสุขใจ เกษตรรักแม่
วันที่ 6 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 6 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ๘๔ พรรษา ปวงประชาสุขใจ เกษตรรักแม่ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

21 กรกฏาคม 2559
560

พบกับกิจกรรมมากมาย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.wisdomking.or.th