เทศกาลดอกกระเจียวบาน มิ.ย. - ก.ย.
วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2559
วันที่จัดงาน : 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2559
สถานที่จัดงาน : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ

สวรรค์บนทะเลหมอกและสวนหินเก่าแก่อายุนับล้านปีที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาเองอย่างลงตัวในเนื้อที่ความสูงกว่าระดับน้ำทะเลสูงกว่า 800 เมตร กว้างกว่า 600 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เริ่มผลิดอกทยอยชูช่อออกบานใกล้เต็มทุ่งแล้วต่อเนื่องเป็นจำนวนมากใกล้ครบ 100% เต็มพื้นที่

21 กรกฏาคม 2559
750

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี 2559 มีขึ้นระหว่างช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย.ของทุกปี

ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองใน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ก็ร่วมกันยืนยันว่า มีความพร้อมทั้งด้านการให้บริการที่พัก อาหาร และความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ที่เบอร์ 044-056-412 อุทยานแห่งชาติไทรทอง 089-282-3437 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อบจ.ชัยภูมิ 044-811-137 สำนักงาน ปชส.ชัยภูมิ 044-822052 และที่ว่าการอำเภอเทพสถิตได้ที่ 044-857-105

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.komchadluek.com/news/lifestyle/232300