พร้อมจัดมหกรรมส่งสินค้าประมงไทย 4-6 ส.ค. นี้
วันที่ 4 สิงหาคม - 6 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 4 สิงหาคม - 6 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรมประมงพร้อมจัดงาน Asean Fisheries 2016 วันที่ 4–6 ส.ค.59 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร หวังขยายตลาดสินค้าประมงใหม่และกระตุ้นการส่งออก

21 กรกฏาคม 2559
612

กรมประมง จัดงาน Asean Fisheries 2016 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าประมงไทย รวมทั้ง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งขนาดใหญ่ และ SMEs มีโอกาสเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้า สามารถขยายตลาดใหม่และเพิ่มมูลค่าการส่งออก รวมถึง จับคู่ธุรกิจ โชว์ศักยภาพประมงไทย หวังขยายตลาดสินค้าประมงใหม่ และ กระตุ้นการส่งออกเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พร้อมจัดมหกรรมส่งสินค้าประมงไทย 4-6 ส.ค. นี้". (12-05-2559).
ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 08-07-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000048004