มหกรรมข้าวและของดีภาคเหนือ (Rice festival 2017)
วันที่ 25 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560
วันที่จัดงาน : 25 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดงาน : ห้างสรรพค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงาน มหกรรมข้าวและของดีภาคเหนือ (Rice festival 2017) จำหน่ายข้าวพันธ์ดีและสินค้าที่คัดสรรระดับ5ดาว พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒธรรมของภาคเหนือตอนบน เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ สนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ระหว่างวันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นB ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ตั้งแต่เวลา 10:30 -21.00น. เป็นต้น

25 สิงหาคม 2560
429

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/zeerrangsitofficialpage