เชิญเที่ยวงาน วันจำปาดะของดีเมืองสตูล 25-27 ส.ค.นี้ หน้าห้างฯ โลตัสควนโดน
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 - 27 สิงหาคม
วันที่จัดงาน : 25 สิงหาคม 2560 - 27 สิงหาคม
สถานที่จัดงาน : ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส จังหวัดสตูล

“จำปาดะ” เป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นที่เกษตรกรชาวสตูล นิยมปลูก และบริโภคมานาน เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทั่วๆ ไป ทนต่อความแห้งแล้ง ศัตรูพืชรบกวนน้อย จำปาดะ มีกลิ่นหอม รสชาติหวาน นิยมบริโภคผลสุก และแปรรูปเป็นจำปาดะทอด ผลผลิตจะออกสู่ตลาดระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายนของทุกปี ช่วงนี้ถือเป็นฤดูกาลของจำปาดะ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดงานวันจำปาดะของดีเมืองสตูล ครั้ง 23 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 รวม 3 วัน ที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส อ.ควนโดน จ.สตูล

21 สิงหาคม 2560
517

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.manager.co.th