ชวนเยาวชนศึกษาสิ่งแวดล้อม ร่วมค่ายเพาเวอร์กรีน 11
วันที่ 8 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 8 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "ค่ายเพาเวอร์กรีน 11"

08 กรกฏาคม 2559
506

ภายใต้หัวข้อ "การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน" โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-15 ตุลาคม 2559 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นอกจากเยาวชนจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและการทดลองในห้องแล็บแล้วยังจะได้ทัศนศึกษาเจาะลึกความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แหล่งมรดกโลกไทยที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น "อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน"


ภายในค่ายเพาเวอร์กรีน 11 เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 70 คนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งภาคทฤษฎี และการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการเดินป่าทำความรู้จักกับพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์หายากต่างๆ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก่อนนำความรู้มาพัฒนาโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลุ้นชิงทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท ติดตามข่าวและข้อมูลต่างๆ ของ "ค่ายเพาเวอร์กรีน" รุ่นที่ 11 ได้ที่เฟซบุ๊ค www.facebook.com/powergreencamp หรือโทร.0-2441-5000 ต่อ 2112

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
www.facebook.com/powergreencamp