มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย
วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
วันที่จัดงาน : 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

พบกับสินค้าเกษตรมากมายในงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย วันที่28ส.ค.-1ก.ย.60 ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

18 สิงหาคม 2560
578

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://governmentcomplex.com