เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี
วันที่ 16 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2560
วันที่จัดงาน : 16 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดงาน : สวนลุมพินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่สุดแห่งปีกับงานมหกรรมเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด วันที่ 16-20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
-ชมนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน
-เลือกสรรสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นเลิศ
-พบสุดยอดนวัตกรรมทางการเกษตร

26 กรกฏาคม 2560
848

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมส่งเสริมการเกษตร