ราคารับซื้อ วันที่ 12 เม.ย. 2564
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
37.00
บาท/กก.
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
55.00
บาท/กก.
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
55.00
บาท/กก.
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
65.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 12 เม.ย. 2564
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
เห็ด
เห็ดหอมจีน ขนาดใหญ่
286.00
บาท/กก.
0.00
สมุนไพร
เกาลัด
173.00
บาท/กก.
0.00
เห็ด
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดเล็ก
416.00
บาท/กก.
0.00
ผลไม้
กล้วยหอมทอง
106.00
บาท/หวี
0.00
ชา
ชาเขียว
370.00
บาท/กก.
0.00
ผลไม้
แอปเปิ้ลแดง
43.00
บาท/ลูก
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.09 บาท
ดีเซล
26.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-34°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-29°C