ราคารับซื้อ วันที่ 9 เม.ย. 2564
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
5,000.00
บาท/ตัน
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 9 เม.ย. 2564
ตลาด อ.ต.ก.
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
หมึกแห้ง
1,183.00
บาท/กก.
0.00
วัว
สันโคนม
500.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งแห้ง
ขนาดกลาง
1,116.00
บาท/กก.
34.00
กุ้งแม่น้ำ
ขนาดรอง
1,250.00
บาท/กก.
30.00
วัว
สะโพกโคขุน
450.00
บาท/กก.
10.00
หมู
ซี่โครงอ่อน
220.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.09 บาท
ดีเซล
26.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-30°C