ราคารับซื้อ วันที่ 10 พ.ค. 2564
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
32.00
บาท/กก.
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
55.00
บาท/กก.
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
55.00
บาท/กก.
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
70.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 10 พ.ค. 2564
ตลาดไท
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
หอมแดง
33.00
บาท/กก.
0.00
ดาวเรือง
สีทอง ขนาดจัมโบ้
120.00
บาท/ถุง100ดอก
20.00
ใบตอง
30.00
บาท/กก.
0.00
พริกไทยอ่อน
120.00
บาท/กก.
0.00
บัว
25.00
บาท/กำ
5.00
ต้นหอม
50.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.79 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
27-30°C