ราคารับซื้อ วันที่ 16 เม.ย. 2564
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.00
บาท/ฟอง
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.20
บาท/ฟอง
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 16 เม.ย. 2564
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ผลไม้
ทับทิม
56.00
บาท/ลูก
0.00
ผลไม้
แอปเปิ้ลแดง
43.00
บาท/ลูก
0.00
ชา
ชาเขียว
376.00
บาท/กก.
6.00
ผลไม้
กล้วยหอมทอง
106.00
บาท/หวี
0.00
เห็ด
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดเล็ก
383.00
บาท/กก.
33.00
เห็ด
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดใหญ่
533.00
บาท/กก.
50.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.09 บาท
ดีเซล
26.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
22-32°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
26-28°C