จากวิกฤติโควิด-19 ทำให้พี่น้องเกษตรกรฯ ต่างก็ได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเกิดผลกระทบต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่สามารถนำออกไปจำหน่ายในตลาดได้ตามเดิม ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรขาดรายได้เสริมไปไม่น้อย เพื่อการเอาตัวรอดให้ได้อย่างยั่งยืน พี่น้องเกษตรกรฯ จึงต้องยอมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตให้แตกต่างจากที่เคยเป็นอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าในอันดับต้น ๆ ที่จะต้องปรับเปลี่ยนนั่นก็คือ การค้าขายบน "ตลาดออนไลน์" เพราะถือเป็นทางออกเดียวที่ได้ผลดีที่สุดที่จะทำให้ผลผลิตจากแปลงเกษตรเดินทางไปหาผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วในยุคนี้
19 มิถุนายน 2564
147
ราคารับซื้อ วันที่ 25 มิ.ย. 2564
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
5,000.00
บาท/ตัน
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 24 มิ.ย. 2564
ตลาด อ.ต.ก.
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
มะเขือ
70.00
บาท/กก.
3.00
หมู
ซี่โครงอ่อน
220.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งแม่น้ำ
ขนาดรอง
1,330.00
บาท/กก.
45.00
หมึก
หมึกกล้วย
355.00
บาท/กก.
0.00
วัว
สะโพกโคขุน
480.00
บาท/กก.
30.00
หมู
เนื้อแดง
220.00
บาท/กก.
10.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
28.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.44 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.56 บาท