"หากเราเลือกทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เราจะได้สิ่งสร้างสรรค์เป็นความสำเร็จตอบแทน" ไร่พิมพ์วรัตน์ ไร่สตรอว์เบอร์รี ในจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดจากความตั้งใจละความรักของ คุณน็อต พิมพ์วรัตน์ เรืองประชา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2561 ที่คลุกคลีอาชีพเกษตรกรตั้งแต่ตอนเรียน เพราะเห็นพ่อแม่ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่เด็กๆ แม้จะถูกทั้งปลูกฝังว่า ให้เรียนสูงๆ โตไปจะได้เป็นเจ้านายคน ไม่ต้องทำอาชีพเกษตรกรแบบพ่อแม่ แต่ด้วยใจรักในอาชีพเกษตร เมื่อเรียนจบจาก ปวส. ตัดสินใจกลับบ้านเพื่อมาช่วยที่บ้านทำเกษตรพร้อมกับเรียนปริญญาตรีภาคสมทบไปด้วย นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นเกษตรกรหญิง
14 ตุลาคม 2564
208
ราคารับซื้อ วันที่ 15 ต.ค. 2564
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
48.00
บาท/กก.
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
49.00
บาท/กก.
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
49.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 27 ส.ค. 2564
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
29.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.44 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.66 บาท