ราคารับซื้อ วันที่ 14 พ.ค. 2564
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
32.00
บาท/กก.
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
55.00
บาท/กก.
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
55.00
บาท/กก.
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
58.00
บาท/กก.
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
70.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 14 พ.ค. 2564
ตลาดยิ่งเจริญ
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ปลานิล
55.00
บาท/กก.
0.00
ผักชี
80.00
บาท/กก.
10.00
ไข่ไก่
ไข่ไก่ (เบอร์ 1)
42.00
บาท/10ฟอง
0.00
ไข่ไก่
ไข่ไก่ (เบอร์ 3)
35.00
บาท/10ฟอง
0.00
ถั่วฝักยาว
50.00
บาท/กก.
0.00
ปลาช่อน
150.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.59 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
26-38°C
นครราชสีมา
26-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-30°C