ราคารับซื้อ วันที่ 23 เม.ย. 2564
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.20
บาท/ฟอง
0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.20
บาท/ฟอง
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 23 เม.ย. 2564
ตลาดยิ่งเจริญ
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
วัว
เนื้อวัวสามชั้น
200.00
บาท/กก.
0.00
ปลานิล
55.00
บาท/กก.
0.00
ต้นหอม
70.00
บาท/กก.
10.00
หมู
หมูสันใน (ไม่แต่ง)
145.00
บาท/กก.
0.00
ถั่วฝักยาว
45.00
บาท/กก.
5.00
หมึกกล้วย
ปลาหมึกกล้วยลอก
80.00
บาท/กก.
100.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.49 บาท
ดีเซล
27.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.86 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-37°C
นครราชสีมา
25-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C