ราคารับซื้อ วันที่ 14 พ.ค. 2564
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 14 พ.ค. 2564
ตลาด อ.ต.ก.
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ผักคะน้า
180.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งแม่น้ำ
ขนาดจัมโบ้
1,425.00
บาท/กก.
0.00
มะเขือ
66.00
บาท/กก.
1.00
หมู
สันใน
210.00
บาท/กก.
0.00
ปู
ปูม้า
695.00
บาท/กก.
0.00
บวบ
56.00
บาท/กก.
1.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.59 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
27-38°C
นครราชสีมา
26-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C