ราคารับซื้อ วันที่ 14 พ.ค. 2564
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 14 พ.ค. 2564
ตลาดไท
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
บัว
5.00
บาท/กำ
25.00
ต้นหอม
50.00
บาท/กก.
0.00
ใบตอง
30.00
บาท/กก.
0.00
แครอท
125.00
บาท/ถุง5กก.
0.00
ข่าอ่อน
50.00
บาท/กก.
0.00
ถั่วฝักยาว
60.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.59 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
27-38°C
นครราชสีมา
26-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C