ราคารับซื้อ วันที่ 12 พ.ค. 2564
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.40
บาท/ฟอง
0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.60
บาท/ฟอง
0.20
ราคาตลาดสด วันที่ 12 พ.ค. 2564
ตลาดยิ่งเจริญ
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
วัว
สันในวัว (ไม่แต่ง)
290.00
บาท/กก.
0.00
ไข่ไก่
ไข่ไก่ (เบอร์ 3)
35.00
บาท/10ฟอง
0.00
ปลาช่อน
150.00
บาท/กก.
0.00
ทอดมันปลากรายแท้
130.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งขาว
ขนาด 50-60 ตัว/กก.
230.00
บาท/กก.
0.00
กะหล่ำปลี
25.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.79 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
24-33°C
นครราชสีมา
26-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C