เกษตรทั่วไทย
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่
16 พฤศจิกายน 2561
ยางพาราแผ่นดิบ
0.18
 
40.14
บาท/กก.
ราคาตลาดสด
ประจำวันที่
16 พฤศจิกายน 2561
มะนาว
0.00
 
2.00
บาท/ลูก
เมืองไทย 360°
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×