ราคารับซื้อ วันที่ 18 พ.ค. 2564
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.40
บาท/ฟอง
0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.45
บาท/ฟอง
0.13
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
4.00
บาท/ฟอง
0.20
ราคาตลาดสด วันที่ 18 พ.ค. 2564
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
สมุนไพร
เกาลัด
176.00
บาท/กก.
0.00
เห็ด
เห็ดหอมจีน ขนาดใหญ่
360.00
บาท/กก.
0.00
เห็ด
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดเล็ก
450.00
บาท/กก.
0.00
เห็ด
เห็ดหอมจีน ขนาดกลาง
326.00
บาท/กก.
0.00
ชา
ชาเขียว
366.00
บาท/กก.
0.00
เห็ด
เห็ดหอมจีน ขนาดเล็ก
303.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.59 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
27-36°C
นครราชสีมา
26-33°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C