ราคารับซื้อ วันที่ 21 เม.ย. 2564
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
5,000.00
บาท/ตัน
0.00
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
11,000.00
บาท/ตัน
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 21 เม.ย. 2564
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
เห็ด
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดกลาง
585.00
บาท/กก.
200.00
ชา
ชาเขียว
376.00
บาท/กก.
0.00
ผลไม้
ส้มสายน้ำผึ้ง
113.00
บาท/กก.
7.00
ผลไม้
ทับทิม
63.00
บาท/ลูก
7.00
เห็ด
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดใหญ่
683.00
บาท/กก.
0.00
ผลไม้
มะเฟือง
103.00
บาท/กก.
20.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.49 บาท
ดีเซล
27.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.86 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
24-36°C
นครราชสีมา
24-33°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C