ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเยือน ณ นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อหารือและเร่งรัดการตรวจประเมินโรงงานเป็ดปรุงสุกของประเทศไทยกับ นายคริส ทีนนิ่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย โดยธุรกิจอุตสาหกรรมเป็ดปรุงสุกของประเทศออสเตรเลียมีกำลังการผลิตอยู่ประมาณ 8 ล้านตัว / ปี (คิดเป็นเนื้อเป็ด 18,000 ตัน) มีเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านเหรียญออสเตรเลีย(ประมาณ 2.4 พันล้านบาท)โดยร้อยละ 95 ส่งขายตลาดในประเทศ และมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งมีโอกาสการเติบโตจากผู้บริโภคชาวเอเชีย ที่มีความต้องการบริโภคเป็ดปรุงสุกเพิ่มมากขึ้น
ราคารับซื้อ วันที่ 23 ก.ย. 2565
สุกรขุน
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
จ.นครปฐม
108.00
บาท/กก.
0.00