ราคารับซื้อ วันที่ 20 เม.ย. 2564
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
35.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 20 เม.ย. 2564
ตลาดเกษตรอินทรีย์
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
กล้วย
กล้วยน้ำว้า
35.00
บาท/หวี
15.00
พริกสด
200.00
บาท/กก.
10.00
มะม่วง
เขียวเสวย
80.00
บาท/กก.
10.00
กะหล่ำปลี
80.00
บาท/กก.
5.00
มะนาว
7.00
บาท/ลูก
0.00
ผักคะน้า
190.00
บาท/กก.
5.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.49 บาท
ดีเซล
27.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.86 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
23-35°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
26-28°C