ราคารับซื้อ วันที่ 11 พ.ค. 2564
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 11 พ.ค. 2564
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ผลไม้
แอปเปิ้ลแดง
36.00
บาท/ลูก
0.00
เห็ด
เห็ดหอมจีน ขนาดใหญ่
286.00
บาท/กก.
4.00
ผลไม้
กล้วยหอมทอง
110.00
บาท/หวี
0.00
เห็ด
เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดกลาง
466.00
บาท/กก.
33.00
ชา
ชาเขียว
370.00
บาท/กก.
6.00
เห็ด
เห็ดหอมจีน ขนาดกลาง
256.00
บาท/กก.
14.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.79 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
25-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
27-30°C