ราคารับซื้อ วันที่ 12 เม.ย. 2564
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
37.00
บาท/กก.
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
55.00
บาท/กก.
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
55.00
บาท/กก.
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
65.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 12 เม.ย. 2564
ตลาด อ.ต.ก.
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
หมู
เนื้อแดง
210.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งแห้ง
ขนาดกลาง
1,116.00
บาท/กก.
0.00
กะหล่ำปลี
65.00
บาท/กก.
5.00
ปู
กรรเชียงปู
1,775.00
บาท/กก.
50.00
หมึก
หมึกกล้วย
360.00
บาท/กก.
10.00
วัว
เนื้อลูกมะพร้าวโคขุน
460.00
บาท/กก.
10.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.09 บาท
ดีเซล
26.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
23-36°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C