ราคารับซื้อ วันที่ 20 เม.ย. 2564
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
35.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 20 เม.ย. 2564
ตลาดไท
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
มะลิ
200.00
บาท/ลิตร
50.00
ถั่วฝักยาว
80.00
บาท/กก.
0.00
ต้นหอม
90.00
บาท/กก.
0.00
ข้าวโพดอ่อน
90.00
บาท/ถุง5กก.
85.00
แครอท
125.00
บาท/ถุง5กก.
0.00
ใบตอง
25.00
บาท/กก.
5.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.49 บาท
ดีเซล
27.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.86 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
24-36°C
นครราชสีมา
24-33°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C