--------- ทุ่งรวงทอง > พันธุ์ข้าว > เกร็ดความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว
 

การจำแนกพันธุ์ข้าวตามปฏิกิริยาต่อช่วงแสง

จำนวนคนอ่าน 2,520 คน
พิมพ์หน้านี้
การจำแนกพันธุ์ข้าวตามปฏิกิริยาต่อช่วงแสง
การจำแนกพันธุ์ข้าวตามปฏิกิริยาต่อช่วงแสง แบ่งได้ 2 ชนิด1.พันธุ์ที่มีความไวต่อช่วงแสง (Sensitive Varieties) ข้าวเหล่านี้จะเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตได้ก็ต่อเมื่อมีช่วงแสงที่พอเหมาะเท่านั้น กล่าวคือจะใช้ระยะที่มีช่วงแสงยาวหรือกลางวันยาว (long-day) สำหรับการเจริญเติบโตทางส่วนต่างๆด้านลำต้น (Vegetative growth) ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน และเมื่อย่างเข้าช่วงวันสั้น (Short-day) ซึ่งเป็นต้นฤดูหนาว ข้าวจะเปลี่ยนมาเจริญทางด้านการให้ผลผลิต (Reproductive growth) เพราะฉะนั้น ข้าวเหล่านี้สามารถปลูกได้เฉพาะข้าวนาปีเท่านั้น เช่น กข.6, กข.13, กข.15, นางพญา 132, ข้าวดอกมะลิ 105, เหนียวสันป่าตอง ฯลฯ

2.พันธุ์ที่ไม่มีความไวต่อแสง (Non sensitive Varieties) เป็นข้าวที่ไม่ค่อยมีความผันแปรต่อช่วงแสง กล่าวคือในข้าวแต่ละพันธุ์จะมีอายุนับตั้งแต่วันงอกถึงวันที่ข้าวแก่เก็บเกี่ยวได้ มีอายุจำนวนวันที่ค่อนข้างแน่นอน ช่วงแสงจะเป็นอย่างไรก็ตาม ข้าวจะมีการเจริญเติบโตเรื่อยๆเมื่อครบอายุข้าวก็จะออกรวงให้เก็บเกี่ยวได้ ฉะนั้นช่วงอายุทั้งในระยะ vegetative และ reproductive จึงแน่นอน สามารถเพราะปลูกได้ทุกฤดูกาล ถ้ามีน้ำอย่างเพียงพอ เช่น กข.1, กข.2, กข.3, กข.4, กข.5, กข.7 กข.9 เป็นต้น
www.rakbankerd.com : ไม่สงวนสิทธิ์สำหรับการนำบทความและภาพถ่ายไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศ แต่ขอให้อ้างอิงที่มา ว่ามาจาก www.rakbankerd.com ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ