--------- สวนเงินไร่ทอง > พืชผัก > ผักหวานป่า
 

สร้างกล้าพันธุ์ผักหวานป่าที่ดี ด้วยเทคนิคการเพาะกล้าแบบนี้

จำนวนคนอ่าน 21,688 คน
พิมพ์หน้านี้
สร้างกล้าพันธุ์ผักหวานป่าที่ดี ด้วยเทคนิคการเพาะกล้าแบบนี้
เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี มีวิธีเพาะกล้าผักหวานป่าจากเมล็ด ให้โตเร็ว และ มีอัตราการรอดตายหลังปลูกสูง ด้วยเทคนิคการเพาะเมล็ดในกระบอกไม้ไผ่ จึงได้ระบบรากยาวตรงไม่ขดงอเมื่อเทียบกับการเพาะกล้าตามปกติ เมื่อนำต้นกล้าไปปลูกในแปลง จึงโตเร็วกว่า เพราะรากแผ่ออกหากินได้ไกล และลึก จึงโตเร็วและรอดตายสูงวิธีการเพาะผักหวานป่าด้วยเมล็ดในกระบอกไม้ไผ่ :

1.กระบอกไม้ไผ่จำนวน 1 กระบอก (เลือกกระบอกที่มีความยาวและลำใหญ่ที่สุด)

2.เมล็ดผักหวานป่า จำนวนเท่ากับจำนวนกระบอกไม้ไผ่ โดยเมล็ดผักหวานป่าที่จะนำมาเพาะนั้นต้องเอาเมล็ดที่ออกช่วงกลางเดือนพฤษภาคม หรือ หลักจำง่ายๆ คือช่วงวันวิสาขะบูชา จะได้เมล็ดผักหวานป่าที่สมบูรณ์และแก่พอดี

3.ดินดีที่ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแล้ว จำนวนที่ใช้ เท่ากับจำนวนกระบอกไม้ไผ่ โดย กระบอกไม้ไผ่ 1 กระบอกจะใช้ดินใส่เกือบเต็มกระบอก

4.เชือกฟาง

ขั้นตอนการเพาะ :

1.นำกระบอกไม้ไผ่มาเจาะรูใต้กระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร จำนวน 1 รู เพื่อเป็นรูระบายน้ำและทุบกระบอกพอแตก

2.นำดินดีใส่ในกระบอกไม้ไผ่ ใส่ดินเกือบเต็มกระบอก โดยให้ห่างจากปากระบอก 5 เซนติเมตร

3.นำเมล็ดผักหวานป่าถูเปลือกด้านนอกออก ให้เหลือแต่เมล็ดข้างใน

4.นำเมล็ดผักหวานป่าที่ถูเปลือกออกแล้วไปเพาะในกระบอกไม้ไผ่ โดยกดให้เมล็ดฝังลงในดินครึ่งเมล็ด และโผล่ขึ้นเหนือดินครึ่งเมล็ด

5.นำเชือกฟางมัดรอบกระบอก 2 จุด เพื่อไม่ให้กระบอกแตกออกจากกันมากเกินไป จุดที่ 1 วัดจากปลายกระบอกลงมา 15 เซนติเมตร จุดที่ 2 วัดจากท้ายกระบอกขึ้นไป 15 เซนติเมตร

6.รดน้ำพอชุ่ม วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น เพาะในกระบอกจนครบ 1 ปี จึงนำไปปลูกได้

วิธีการปลูก :

1.ขุดหลุมในพื้นที่ปลูก ความลึกเท่ากับความยาวกระบอกไม้ไผ่ ให้ปากกระบอกเสมอหน้าดินที่ปลูก

2.กลบดินข้างกระบอกกดให้พอแน่น

3.รดน้ำพอชุ่ม เช้าเย็น พร้อมหาวัสดุพรางแสงในช่วงต้น

++ ประโยชน์ ++

- ได้ต้นกล้าผักหวานป่าที่มีรากยาวเหยียดตรง ทำให้ต้นโตเร็ว เมื่อนำไปลงแปลงปลูก

- รากของต้นกล้าผักหวานป่าที่เพาะในกระบอกไม้ไผ่ จะมีความแข็งแรง ไม่กระเทือนมาก

- ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาถุงดำทรงยาวไม่ได้ในพื้นที่

- เป็นการนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากกระบอกไม้ไผ่ดังกล่าวยังสามารถนำเวียนใช้ได้ใหม่ได้หลายครั้งกว่าจะผุพัง

www.rakbankerd.com : ไม่สงวนสิทธิ์สำหรับการนำบทความและภาพถ่ายไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศ แต่ขอให้อ้างอิงที่มา ว่ามาจาก www.rakbankerd.com ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ