คลิปเกษตร
เพาะกล้วยไม้ ส่งขายทั่วโลก
28 มกราคม 2563
1,376
คุณชนินทรี เริ่มอาชีพเกษตรกรหลังจากเรียนจบด้วยการปลูกกล้วยไม้อยู่ที่บ้านเกิด คือ จ.นนทบุรี ต่อมาได้ย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ เพราะมีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกกล้วยไม้ โดยสวนกล้วยไม้ของคุณชนินทรีจะมีกล้วยไม้มากมายหลายสายพันธุ์ และจะปลูกตามการสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างประเทศ โดยคุณชนินทรีได้ใช้พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ในการปลูกโดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โรงเรือนผลิตไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 2 ไร่ และปลูกไม้ผลต่างๆ อีก 1 ไร่
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×