คลิปเกษตร
สูตรทำปุ๋ยหมักวัสดุจากธรรมชาติ
12 กันยายน 2562
832
เพื่อให้ไร่นี้ได้พืชผักที่สะอาดที่สุด ปลอดสารเคมีที่สุด แม้แต่ปุ๋ยที่ใช้บำรุงพืชผักในไร่คุณสุชีพก็ทำเอง โดยปุ๋ยที่นี่ก็ไม่ใส่มูลสัตว์ เพราะการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันมักใช้สารเคมีในการเลี้ยง เมื่อสัตว์ขับถ่ายออกมา ย่อมมีสารเคมีเจือปนออกมาด้วย ปุ๋ยหมักของไร่บุญฉลวยจึงมีแต่ส่วนผสมจากพืชผักผลไม้เศษหญ้าที่เหลือใช้จากภายในไร่เท่านั้น รับรองปลอดภัยแน่นอน
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×