คลิปเกษตร
ทำปุ๋ยน้ำจากน้ำซาวข้าว บำรุงใบขึ้นฉ่ายให้ใหญ่
24 สิงหาคม 2562
1,989
คุณภัชรวดีตั้งใจปลูกผักอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมีเลย จึงคิดค้นวิธีนำสารอินทรีย์ต่าง ๆ มาใช้เป็นปุ๋ย และได้พบว่าน้ำซาวข้าวนี่แหละ ทำให้ขึ้นฉ่ายเจริญงอกงามและขาวอวบได้อย่างใจ เทคนิคการทำน้ำหมักชีวภาพฉีดทางใบของคุณภัชรวดีมีอีกสูตรหนึ่ง คือ ใช้น้ำข้าวสารหรือเป็นน้ำซาวข้าวเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ ผงชูรสและน้ำหมักชีวภาพทั่วไป หรือน้ำหมักเกี่ยวกับพวกปลา แล้วก็พวกเศษอาหารทั่ว ๆ ไปที่เรากลั่นกรอง และที่ทำเอง หลังจากนั้นใช้อย่างละหนึ่งลิตรมาผสมกัน
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×