คลิปเกษตร
หญิงแกร่งแห่งบุญมาฟาร์ม
18 ธันวาคม 2561
1,563
" ทำงานแบบขยันขันแข็ง ทะมัดทะแมง รู้ลึกรู้จริง เรื่องการผลิตข้าว " "ที่นี่ บุญมาฟาร์ม เน้นการจัดการด้วยธรรมชาติ นำปุ๋ยพืชสดมาปรับใช้ในแปลงนา สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เท่าตัว "" เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณค่า สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ "
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×