คลิปเกษตร
วิธีห่อผลกระท้อน ให้ผลผลิตดี ไม่มีแมลงเจาะแน่นอน
21 มกราคม 2558
5,289
คุณกี ใจวงศ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี2551 จ.พะเยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์และไร่นาสวนผสม ปัจจุบันปลูกกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้ายผสมผสานกับไม้ผลหลากชนิด ปัญหาที่พบสำหรับไม้ผลคือแมลงที่มารบกวน โดยเฉพาะแมลงวันทอง สร้างปัญหาทำให้ผลผลิตเสียหายจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อการประหยัดต้นทุนและงดเว้นการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลง โดยเฉพาะกระท้อนปุยฝ้าย คุณกี ได้แก้ไขปัญหาแมลงด้วยวิธีการห่อผลกระท้อนที่ออกผลมาได้ประประมาณ 1 เดือน ซึ่งมีวิธีการเลือกผลและวิธีการห่อที่น่าสนใจ เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้ เพื่อผลผลิตที่ดีต่อไปในอนาคต
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×