คลิปเกษตร
การเพาะเห็ดหลินจือ
21 มกราคม 2558
3,102
ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนผลไม้ส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจกับการเพาะเห็ดต่าง ๆ เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้กันมากขึ้น ซึ่งการเพาะเห็ดต่างๆ นั้นใช้เวลาในการดูแลรักษาน้อย แถมยังเพาะง่ายและให้รายได้ที่สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้นวันนี้ คุณวีระ ศรีคงรักษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านไร่เก่า ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้แนะนำวิธีการเพาะเห็ดหลินจือ ซึ่งเมื่อทำการเพาะแล้วเก็บผลผลิต จะได้มูลค่าของดอกแห้งถึงกิโลกรัมละ 1,000 บาท จึงได้แนะนำผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปข้อมูลการเพาะเห็ดหลินเจือ ดังนี้
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×