คลิปเกษตร
วิธีเพาะถั่วงอกในถังน้ำ
21 มกราคม 2558
3,006
คุณสมบูรณ์ จันทร์จรุง เกษตรกรบ้านนอกไร่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เกษตรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำเกษตรเคล็ดลับต่างๆ หรือจะกล่าวว่าเป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งเรื่องการทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ ที่สามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตได้ หรือแม้แต่การหาอาชีพเสริมสำหรับเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำงาน อย่างการเพาะถั่วงอก ซึ่งการเพาะถั่วงอกของคุณสมบูรณ์นั้น จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่พอจะหาได้ง่าย ในครัวเรือน ก็สามารถสร้างรายได้ช่วยครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×