คลิปเกษตร
การตอนกิ่งพริกไทยให้มีประสิทธิภาพ
21 มกราคม 2558
3,382
คุณพรชัย พรหมพิมาน เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรผสมผสาน ต.นาชะอัง จ.ชุมพร ได้นำเทคนิคการตอนกิ่งพริกไทยให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการตอนกิ่งวิธีนี้สามารถลดปัญหาการกลายพันธุ์ ให้ผลผลิตเร็ว และทำได้ง่ายอีกด้วย
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×