คลิปเกษตร
น้ำหมักหอยเชอรี่ช่วยเร่งรากพืช
21 มกราคม 2558
3,407
ลุงเสนอ วาดโคกสูง ประธานเกษตรประจำตำบลจอหอ เกษตรกรบ้านบึงทับช้าง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชผัก ทุกชนิด พร้อมแนะนำสูตรการทำน้ำหมักหอยเชอรี่ เพื่อช่วยเร่งรากพืช
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×