คลิปเกษตร
การตอนกิ่งมะละกอ
21 มกราคม 2558
3,395
คุณพรชัย พรหมพิมาน เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน แห่งตำบลนาชะอัง จังหวัดชุมพร นำเสนอเทคนิคการตอนกิ่งมะละกอซึ่งสามารถลดปัญหาการกลายพันธุ์ของมะละกอและทำให้ผลผลิตดีไม่ขาดช่วง
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×