ที่เที่ยว
“หมู่บ้านผาแดง จ.พะเยา”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
หมู่บ้านผาแดง จ.พะเยา

หมู่บ้านผาแดง (บ้านผาแดงล่าง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ประชากรส่วนใหญ่ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า(เผ่าเมี่ยน) อพยพมาจากประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ. 2425 อันเนื่องมาจากปัญหาสงคราม และความยากจน เริ่มแรกได้อพยพมาจากบ้านดงอ่อนมาอยู่ที่บ้านหนองห้า เป็นระยะเวลา 21 ปี จากนั้นก็มาอยู่บ้านต้นผึ้ง 6 ปี การทำไร่สวนไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงย้ายมาอยู่บ้านผาแดงบน พ.ศ. 2457 อยู่จนถึง พ.ศ. 2510 อพยพไปอยู่บ้านใหม่ร่มเย็น ปี 2511 และย้ายมาอยู่บ้านผาแดงล่างจนถึงปัจจุบัน

คุณนิวัตน์ แซ่เตียน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เป็นคนในพื้นที่ บ้านผาแดงตั้งแต่กำเนิด เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมา 3 ปี แล้วยังมีอาชีพทำไร่ ทำสวนในพื้นที่ของบ้านผาแดง ซึ่งพื้นที่สวนใหญ่ในหมู่บ้านจะติดเชิงเขา ที่มีความสูงจากน้ำทะเล 100 เมตร ทำให้อากาศในดี เย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นแบบนี้เป็นประจำ ซึ่งคนในหมู่บ้านก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างเต็มใจ

สำหรับอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านจะมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก จะทำไร่ ทำสวนต่างๆ เพราะพื้นที่สวนมากในหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่เชิงเขาสูง อากาศเย็นตลอดทั้งปี คนในหมู่บ้านจึงนิยมปลูกเมล็ดกาแฟ และปลูกลิ้นจี่ ซึ่งเมล็ดกาแฟ และลิ้นจี่ของบ้านผาแดง อ.แม่ใจ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเพราะเป็นเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ เมล็ดใหญ่ คั่วแล้วจะมีกลิ่นหอม รวมถึงลิ้นจี่ก็จะหอมหวาน ไม่เปรี้ยวจนเกินไป จึงทำให้ผลผลิตที่ออกมาทุกปีมีคนสั่งจองล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก และเมื่อเสร็จสิ้นจากการทำไร่ทำสวน ชาวบ้านก็จะปักผ้าเพื่อหารายได้อีกด้วย

ในช่วงเทศกาลสำคัญของหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีน หรือแม้แต่งานแต่งงานของคนในหมู่บ้าน ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันทำกับข้าวเพื่อเลี้ยงคนในหมู่บ้าน ก็จะมีกับข้าวที่ต้องทำให้งานสำคัญนั้นๆก็คือ แกงหน่อส้ม (แกงหน่อไม้ดอง) โดยการนำหน่อไม้ที่ผ่านการหมักการดอกให้มีรสเปรี้ยวแล้วนำมาต้มกับเนื้อหมู หรือเนื้อไก่ ปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อย ทานพร้อมกับน้ำพริก ที่ตำด้วยพริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ซึ่งถือว่ามีงานสำคัญเมื่อไหร่ ชาวบ้านต้องทำเพื่อเลี้ยงต้อนรับแขกที่มาเยืยน ถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวหมู่บ้านผาแดง

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา แล้วตรงไปใช้ถนนสายพหลโยธิน ( ถนนหมายเลข 1 ) ประมาณ 100 เมตร เจอแยกวัดศรีบุญเรือง ให้แล้วเลี้ยวเขา เข้าสู่ถนน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านศรีน้อย-บ้านปางปูเลา ตรงไปประมาณ 15 กิโลเมตร ผ่านวัดศรีบุญเรือง ผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.ศรีถ้อย ผ่านโรงเรียนเจริญใจ (สาขาปางปูเลาะ) ผ่านโฮมสเตย์บ้านปางปูเลาะ ตรงไปอีกประมาณ 400 เมตร ก็จะเจอหมู่บ้านผาแดง มีป้ายบอกชัดเจน

วิธีที่ 2: เดินทางโดย มอเตอร์ไซค์

ออกจากที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา รถมอเตอร์ไซค์จะใช้ถนนสายพหลโยธิน ( ถนนหมายเลข 1 ) ประมาณ 100 เมตร เข้าสู่ถนนองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านศรีน้อย-บ้านปางปูเลา ตรงไปประมาณ 15 กิโลเมตร ผ่านวัดศรีบุญเรือง ผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.ศรีถ้อย ผ่านโรงเรียนเจริญใจ (สาขาปางปูเลาะ) ผ่านโฮมสเตย์บ้านปางปูเลาะ ตรงไปอีกประมาณ 400 เมตร ก็จะเจอหมู่บ้านผาแดง มีป้ายบอกชัดเจน

ค่าใช้จ่าย :
มอเตอร์ไซค์ = 200 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : หมู่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ พะเยา 56130
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 06.00 - 22.00 o.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.357341, ลองจิจูด 99.71178800000007
วิดีโอ
ชมคลิป “หมู่บ้านผาแดง จ.พะเยา”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×