ที่เที่ยว
“หนำควายฟาร์ม”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
หนำควายฟาร์ม

ป้าจำเนียร เป็นเจ้าของฟาร์มซึ่งเป็นบุคคลที่กำเนิดในครอบครัวเกษตรกร จ.ตรัง ซึ่งมีอาชีพปลูกยางพารา จำนวน 6 ไร่ เป็นอาชีพที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ป้าจำเนียรศึกษาจนจบปริญญาตรี จบมาแล้วก็ได้มาสืบทอดอาชีพของครอบครัว ต่อมาปี 2538 มองเห็นอาชีพเสริม เนื่องจากระหว่างต้นยางมีพื้นที่ว่าง จึงคิดที่จะนำสัตว์มาเลี้ยง โดยเริ่มเลี้ยงหมูก่อนต่อมาก็เลี้ยงวัว ควาย สุกร เป็ด ไก่ ห่าน แพะ และปลา รวมถึงปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริเวณบ้าน จึงตั้งเป็นฟาร์ม ชื่อ หนำควายฟาร์ม เปิดให้บริการสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เชิงเกษตร

วันนี้ไกด์นำเที่ยวของเรานั้นก็คือคุณวิรัตน์ กาญจนพรหม เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดตรัง ปกติทั่วไปเป็นคนอารมณ์ดี อัธยาศัยดีและเป็นกันเอง รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี ได้เป็นไกด์นำเที่ยวหนำฟาร์มเที่ยวเชิงการเกษตรชมบริเวณรอบๆฟาร์มและเข้าชมการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่นการเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ แพะ ฝากทิ้งท้ายว่าใครมาเที่ยวหนำฟาร์มแล้วรับรองกลับไปอยากทำเกี่ยวกับเกษตรแน่นอนครับ

จุดเด่นของหนำควายฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการจัดการทั้ง 4 ด้านนี้ โดยใช้วัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลกันมากที่สุด ลดละเลิกการใช้สารเคมีให้มากที่สุด ทุกเรื่องที่ทำ ทำบนพื้นฐานที่อยากเห็นผู้เลี้ยงสุขภาพดีมีความสุขและผู้บริโภคปลอดภัย โดยการเลี้ยงสัตว์พื้นเมือง การดูแลเลี้ยงดูให้เป็นธรรมชาติช่วยเหลือเกื้อกูล อย่างน้อย 50% ใช้หลักวิทยาการประสานกับการเป็นอยู่จริงของสัตว์เลี้ยงให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ปัจจุบันได้เป็นฟาร์มเพื่อการเรียนรู้ด้านเชิงการเกษตร ชื่อ หนำควายฟาร์ม

เมื่อเดินทางมาถึงหนำควายฟาร์มนั้นจะเห็นสวนยางและการเลี้ยงสัตว์หลากหลายประเภท เป็นฟาร์มที่ทำเศรษฐกิจแบบพอเพียง สามารถประยุกต์ให้เหมาะกับพื้นที่ และใช้พื้นที่ไม่มาก เมื่อมีเวลาว่างหลังจากกรีดยางแล้วก็สามารถมาดูแลแปลงพืชผักและสัตว์ที่เลี้ยงไว้ได้ บริเวณรอบๆหนำควายฟาร์มจะมีบ่อเลี้ยงปลาชนิดต่างๆและเลี้ยงกบ สลับการปลูกผักสวนครัว อยู่แบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากศาลากลางจังหวัดตรัง ขับไปทางถนนสายตรัง - หัวยยอด ไป10 กม. ขับตรงไปจะผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรตรัง แล้วจะเจอสี่แยกคลองเต็งให้ขับตรงไปอีก ประมาณ 5 กม. จะเห็นป้ายปากซอยทางเข้า อบต.นาทามเหนือ ให้ขับเข้าในซอย จะเห็นป้ายหนำควายฟาร์มอยู่ซ้ายมือก็ถึงค่ะ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถตู้

นั่งรถตู้จากขนส่งจังหวัดตรัง นั่งรถตู้สาย ตรัง-ห้วยยอด บอกคนขับว่าลงปากซอยทางเข้า อบต.นาทามเหนือ (จะไปหนำควายฟาร์ม)รถจะวิ่งผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรตรัง ผ่านสี่แยกคลองเต็ง ให้เตรียมตัวลงรถ จะมีเจ้าหน้าที่หนำควายฟาร์มออกมารับค่ะ

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 50 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ : 107/1 หมู่ 12 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92190
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 8.00-17.00น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 7.653922, ลองจิจูด 99.60112400000003
วิดีโอ
ชมคลิป “หนำควายฟาร์ม”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×