ที่เที่ยว
“หอเกียรติยศรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
หอเกียรติยศรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ท่านนายอำเภอ เล่าให้ฟังว่า หอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดี และจิตใจที่ดีงามที่ท่านมีต่อประเทศชาติ และ ประชาชนคนไทยทุกคนจนได้รับการยกย่องเกียรติยศสูงสุดในฐานะที่สามัญชน ที่พึงได้รับ จากสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาแห่งคนดีเชิดชูเชิดชูเกียรติยศรัฐบุรุษสืบไป กระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2543 ซึ่งตรงกับวันเกิดครบ 80 ปี ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

คุณศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง ท่านรับหน้าที่เป็นไกด์แนะนำที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอน้ำพอง คือหอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ท่านนายอำเภอเล่าว่าเป็นสถานที่รวมรวบประวัติข้อมูลสำคัญของพลเอกเปรมท่าน ได้กล่าวไว้ว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้คนรุ่นหลังประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

หอเกียรติยศรัฐบุรุษ ตั้งอยู่ด้านในค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่เชิดชูเกียรติ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในอาคารจัดแสดงชีวประวัติตลอดจนผลงานสำคัญของพลเอกเปรมเอาไว้ ตั้งแต่วัยเยาว์จนปัจจุบันจะมีหุ่นจำลองของพลเอกเปรมในด้านต่างๆของท่านไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อจะนำคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างไปเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตามเจตนารมณ์ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ว่า ทุกคนเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

หอเกียรติยศรัฐบุรุษ ภายในจัดแสดงนิทรรศการแบ่งออกเป็นสองส่วน บริเวณอาคารด้านทิศตะวันตก จัดแสดงนิทรรศการภาพวาด ภาพถ่าย ในวัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยเด็กนักเรียน จนถึงสมัยเป็นนายทหารระดับสูงมีแสงสีประกอบ และมีหุ่นจำลองขนาดเท่าจริงของ พล.อ.เปรม ตั้งแสดงอยู่ด้วย และบริเวณอาคารด้านทิศตะวันออก จัดแสดงนิทรรศการครั้ง พล.อ.เปรมเป็นนายกรัฐมนตรีสามสมัย เหตุการณ์ปราบกบฏ ส่วนภายในค่ายเปรมก็มีสวนสัตย์และสวนผักปลอดสารเคมีเปิดให้ศึกษาความรู้ด้วนการเกษตรพอเพียงด้วยค่ะ

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เริ่มจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นใช้ถนนหน้าเมืองและถนนประชาสโมสรไปทางถนนหมายเลข 2ถนนมิตรภาพ (1.9 กม.)ตาม ถนนหมายเลข 2 มุ่งไป ตำบล น้ำพอง (33.6 กม.)ใช้ ถนนหมายเลข 2039 (น้ำพอง-กระนวน) ไปยังจุดหมายของคุณที่ (25.2 กม.)ค่ายเปรมติณสูลานนท์จะอยู่ซ้ายมือติดถนน

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : โครงการหลวง
 • ที่อยู่ : ถ.ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น 40140
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-16.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 16.707388381697406, ลองจิจูด 102.95774194973751
วิดีโอ
ชมคลิป “หอเกียรติยศรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×