ที่เที่ยว
“แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท

แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา มีอายุราว 3,000 เป็นที่รู้จักเพราะ นักค้าของเก่าลักลอบนำโบราณวัตถุในบริเวณหมู่บ้านไปขาย กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการจับกุมพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาแหล่ง โบราณคดีนี้ในปี 2526 พบว่าแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ1ชั้น มีลำธารปราสาทไหลผ่านด้านเหนือ มีมนุษย์มาตั้งชุมชนครั้งแรกราว 3,000 ปี รู้จักการเพาะปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ มีการใช้สำริดบ้างแต่ไม่แพร่หลาย ทำภาชนะดินเผาทรงปากแตรสีแดงขัดมันและมีการนำภาชนะฝังร่วมกับศพ

วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์จรัญ จอมกลาง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านธารประสาท ผู้บุกเบิกการสร้างมัคคุเทศน้อยแห่งโรงเรียนบ้านธารประสาท จะได้พาเราไปเรียนรู้ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ทุกซอกทุกมุมของแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท พร้อมกับสัมผัสวิถีชุมชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ บ้านปราสาทนับเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งที่สองต่อจากบ้านเชียง ที่ได้จัดทำในลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

มีชุมชนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ มีหลักฐานของกลุ่มวัฒนธรรมแบบทวารวดีและแบบเขมรโบราณช่วงระหว่าง 1,500-3,000 ปีมาแล้วหลุมขุดค้นที่ตกแต่งและเปิดให้ชม มีทั้งหมด 3แห่ง คือ หลุมขุดค้นที่ 1 มีโครงกระดูกฝังอยู่ในชั้นดินแต่ละสมัย แต่ละยุคมีลักษณะการฝังที่ต่างกันไป อยู่ในชั้นดินระดับล่างสุดลึก 5.5 เมตร พบโครงกระดูกการฝังจะคล้ายกันคือจะนำเครื่องประดับฝังร่วมกับศพด้วย

หลุมขุดค้นที่ 2 ในดินชั้นบนพบร่องรอยของศาสนสถานในพุทธศตวรรษที่ 13-16 เรียกกันว่า "กู่ธารปราสาท" และพบเศียรพระพุทธรูปในสมัยเดียวกัน ศิลปะทวารวดีแบบท้องถิ่น นอกจากนี้ยังพบรูปปั้นดินเผาผู้หญิงครึ่งตัวเอามือกุมท้องลักษณะคล้ายตั้งครรภ์ และชิ้นส่วนลายปูนปั้นประดับปราสาท และหลุมขุดค้นที่ 3 พบโครงกระดูกในชั้นดินที่ 5.5 เมตร เป็นผู้หญิงทั้งหมด เป็นที่น่าสังเกตว่ากระดูกทุกโครงในหลุมนี้ไม่มีศีรษะ และภาชนะนั้นถูกทุบให้แตกก่อนที่จะนำลงไปฝังด้วยกัน นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นโครงกระดูกของผู้หญิงที่ถูกประหาร

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากตัวเมืองนครราชสีมาใช้ถนนมิตรภาพ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (นครราชสีมา-ขอนแก่น) มุ่งหน้าจังหวัดขอนแก่น ประมาณกิโลเมตรที่ 44 สังเกตฝั่งตรงข้ามจะเป็นประตูซุ้มอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ให้เลี้ยวซ้ายตรงประตูซุ้มแหล่งโบราณคดีบ้านประสาท เข้าไปอีก 1 กิโลเมตร ก็จะถึงแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถบัส

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา ให้นั่งโดยสาร สายที่จะไป ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หรือ กาฬสินธุ์ ลงรถที่ กิโลเมตรที่ 44 แล้วเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 25 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • ที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง นครราชสีมา 30000
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 06.00-18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 15.245637297481256, ลองจิจูด 102.37104208255619
วิดีโอ
ชมคลิป “แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด นครศรีธรรมราช
จังหวัด จันทบุรี
จังหวัด ราชบุรี
จังหวัด สงขลา
จังหวัด สุรินทร์