ที่เที่ยว
“พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

สัมผัสแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตแบบยั่งยืน เชิงวิถีเมืองลับแล ที่นี่ถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตคนลับแลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จัดแสดงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นผ่านประสาทสัมผัสทางกายภาพโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้แนะนำ ภายในพิพิธภัณฑ์จะประกอบไปด้วย ลานกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี มีการจัดแสดงกิจกรรมท้องถิ่นตามเทศกาลต่างๆ ร่มรื่นสวยงาม,อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านพระศรีพนมมาศ,อาคารเรือนลับแลในอดีตและอาคารจำหน่ายสินค้า เชิญคุณชมที่นี่ก่อนเที่ยวชมเมือง แล้วคุณจะหลงรักเมืองลับแล

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เริ่มต้นเดินเองทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ ขับบนเส้นทางสาย119เลี้ยวหักศอกไปทางขวาเข้าสู่ถนนบรมอาสน์ ขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจษฏาบดินทร์(เลยซอย7ซ้ายมือ) จากนั้นให้ขับตรงไปจะผ่านโรงพยาบาลอุตรดิตถ์(ซ้ายมือ) โดยขับตามถนนเจษฏาบดินทร์ไปเรื่อยๆจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข1041 ขับตรงไปเรื่อยๆประมาณ5 กม.จะเข้าสู่อำเภอลับแล ขับตามถนนหมายเลข1041 ผ่านโรงเรียนลับแลพิทยา ผ่านทางเข้าโรงพยาบาลเมืองลับแลไปอีก600เมตร จะสังเกตเห็นซุ้มประตูเมืองลับแล ก่อนถึงซุ้มประตูเมืองขวามือติดถนนคือพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถแท็กซี่

ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามเส้นทางสาย119 รถแท็กซี่จะเลี้ยวหักศอกไปทางขวาเข้าสู่ถนนบรมอาสน์ จากนั้นรถแท็กซี่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจษฏาบดินทร์(เลยซอย7ซ้ายมือ) ผ่านโรงพยาบาลอุตรดิตถ์(ซ้ายมือ)ตามถนนเจษฏาบดินทร์ไปเรื่อยๆ รถแท็กซี่จะพาเลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข1041พาตรงไปเรื่อยๆประมาณ5 กม.จะสังเกตว่าเข้าสู่อำเภอลับแลแล้ว ซึ่งจะผ่านโรงเรียนลับแลพิทยา และพาผ่านทางเข้าโรงพยาบาลเมืองลับแลไปอีก600เมตร จะสังเกตเห็นซุ้มประตูเมืองลับแล ก่อนถึงซุ้มประตูเมืองขวามือติดถนนคือพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 200 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย มอเตอร์ไซค์

ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตามเส้นทางสาย119 รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะเลี้ยวไปทางขวาเข้าสู่ถนนบรมอาสน์ จากนั้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจษฏาบดินทร์(เลยซอย7ซ้ายมือ) ผ่านโรงพยาบาลอุตรดิตถ์(ซ้ายมือ)ตามถนนเจษฏาบดินทร์ไปเรื่อยๆ วินมอเตอร์ไซค์จะพาเลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข1041พาตรงไปเรื่อยๆประมาณ5 กม.จะสังเกตว่าเข้าสู่อำเภอลับแลแล้ว ซึ่งจะผ่านโรงเรียนลับแลพิทยา และพาผ่านทางเข้าโรงพยาบาลเมืองลับแลไปอีก600เมตร สังเกตเห็นซุ้มประตูเมืองลับแล ก่อนถึงซุ้มประตูเมืองขวามือติดถนนคือพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะจอดส่งตรงข้างทาง

ค่าใช้จ่าย :
มอเตอร์ไซค์ = 150 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : 1041 ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล อุตรดิตถ์ 53130
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 18.30 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 17.651438478305536, ลองจิจูด 100.04455270419498
วิดีโอ
ชมคลิป “พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด ขอนแก่น
จังหวัด นครราชสีมา
จังหวัด กาฬสินธุ์
จังหวัด เชียงราย