ที่เที่ยว
“วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ่ง”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ่ง

วนอุทยานภูผาสิงห์ – ภูผาผึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่ไกลจากตัวเมืองอำนาจเจริญ ลักษณะเป็นภูเขาหินทรายอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงหัวกอง-ดงบังอี่ เขตอำเภอเมือง และเขตอำเภอปทุมราชวงศา มีเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ ทางวนอุทยานได้มีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาติ ระยะเวลาในการเดินทางเท้าชมสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติจากที่ทำการวนอุทยานไปกลับ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง จุดที่น่าสนใจในวนอุทยานได้แก่ ลานความตู้ ตะพาบหิน พระเทพรัตน์โกสินทร์ ผาผึ่ง ผาส่อง น้ำตกธิดาเทพ วัดถ้ำแสงแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยสิโท

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากตัวเมืองจังหวัดอำนาจเจริญไปตามทางหลวงหมายเลข 202 (ถนนอำนาจ – เขมราฐ) ประมาณ 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงชนบท 3024 ผ่านบ้านบ๋าเจริญ ประมาณ 4 กิโลเมตรจะพบกับที่ทำการวนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ่ง

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถตู้

เดินทางโดยรถตู้โดยสารประจำทาง(สายอุบล-อำนาจเจริญ-เขมราฐ)จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญไปตามทางหลวงหมายเลข 202 (ถนนอำนาจ – เขมราฐ) ประมาณ 20 กิโลเมตร ลงรถตู้โดยสารประจำทางตรงทางแยกบ้านบ๋าเจริญ แล้วใช้รถจักรยานยนต์(เหมาทั้งขาไปและกลับ) ตรงไปตามทางหลวงชนบท 3024 ผ่านบ้านบ๋าเจริญ ประมาณ 4 กิโลเมตรจะพบกับที่ทำการวนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ่ง

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 30 บาท
มอเตอร์ไซค์ = 60 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย รถแท็กซี่

เดินทางโดยใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ ในราคาเริ่มต้นที่ 30 บาท ในเขตชุมชนเมืองระยะทางตั้งแต่ 1-10 กม. จะคิดค่าโดยสารตามมิเตอร์ ถ้าหากนอกเมืองตั้งแต่ 10 กม.ขึ้นไปจะคิดค่าโดยสารในอัตรา 10 บาท/กม. และในกรณีโทรเรียกใช้บริการจะคิดค่าโดยสารเพิ่มในอัตรา 20 บาท/เที่ยวจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญไปตามทางหลวงหมายเลข 202 (ถนนอำนาจ – เขมราฐ) ประมาณ 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงชนบท 3024 ผ่านบ้านบ๋าเจริญ ประมาณ 4 กิโลเมตรจะพบกับที่ทำการวนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ่ง

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 400 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ธรรมชาติ
 • ที่อยู่ : ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00 น. -18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 15.888737, ลองจิจูด 104.77615400000002
วิดีโอ
ชมคลิป “วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ่ง”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
17.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
18.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
15.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
14.84 บาท
ดีเซล
20.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.36 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×