ที่เที่ยว
“หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว

เยือนหมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยว ดินแดนวัฒนธรรมไทยลื้อโบราณ มนต์เสน่ห์เมืองน่านที่งดงามและอ่อนโยน วิถีพื้นบ้านทียังคงความเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น สักการะอนุสาวรีย์เจ้าหลวงเมืองล้าและเชิญพบกับพิพิธภัณฑ์บ้านชาวไทยลื้อที่จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยในสมัยโบราณ ชมการละเล่นดนตรีพื้นบ้านซะล้อ ซอ ซึงและขลุ่ย ชมภาพจิตกรรมสมัยร.5ในวัดหนองบัว และเชิญคุณเลือกซื้อผ้าทอไทยลื้อ7ลายผ้าประจำถิ่น ชิมเมนูจากสาหร่ายไกวัฒนธรรมการกินที่มีมานานกว่า200ปี บริการจักรยานปั่นเที่ยวชมพร้อมโฮมสเตย์ที่พักอันแสนอบอุ่น

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.น่านไปตามถนนรอบเมืองทิศใต้ ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข1091 ตรงไปจนผ่านวัดปางค่า แล้วเลี้ยวขวาผ่านศูนย์สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตจ.น่าน ตรงไปเรื่อยๆเพื่อจะออกไปใช้ถนนหมายเลข101เลี้ยวขวาตรงไปผ่านวนอุทยานถ้ำผาตูบ ผ่านสำนักงานแขวงการทางน่านที่2 ใช้ถนนหมายเลข101ต่อไป ข้ามสะพานน้ำน่านเข้าสู่เขต ต.ตาลชุม อ.เวียงสา ตรงไปเข้าเขต ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา ผ่านหน้าโคโคนัท รีสอร์ท ตรงไปแล้วไปเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกโรงพยาบาลท่าวังผาเพื่อไปใช้ถนนหมายเลข1336 เลี้ยวขวาไปทางร้าน2ไหล เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานน้ำน่าน หลังจากข้ามสะพานไปแล้วให้เลี้ยวซ้ายแยกโรงเรียนท่าค้ำ ตรงไปอีก 2 กิโลเมตรจะเข้าสู่หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถบัส

-เดินทางด้วยรถเมล์โดยสารประจำทาง(รถเมล์แดงออกรถทุกชั่วโมง 06.00-18.00น.)จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.น่านไปตามถนนรอบเมืองทิศใต้ ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข1091 ตรงไปจนผ่านวัดปางค่า แล้วเลี้ยวขวาผ่านศูนย์สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตจ.น่าน ตรงไปเรื่อยๆเพื่อจะออกไปใช้ถนนหมายเลข101เลี้ยวขวาตรงไปผ่านวนอุทยานถ้ำผาตูบ ผ่านสำนักงานแขวงการทางน่านที่2 ใช้ถนนหมายเลข101ต่อไป ข้ามสะพานน้ำน่านเข้าสู่เขต ต.ตาลชุม อ.เวียงสา ตรงไปเข้าเขต ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา ผ่านหน้าโคโคนัท รีสอร์ท ตรงไปแล้วไปเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกโรงพยาบาลท่าวังผาเพื่อไปใช้ถนนหมายเลข1336 เลี้ยวขวาไปทางร้าน2ไหล เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานน้ำน่าน หลังจากข้ามสะพานไปแล้วรถจะจอดตรงแยกโรงเรียนท่าค้ำ(สามแยกบ้านท่าค้ำ) - นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือรถรับจ้างทั่วไป ตรงไปอีก 2 กิโลเมตรจะเข้าสู่หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 35 บาท
มอเตอร์ไซค์ = 50 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

-เดินทางด้วยรถสองแถวประจำทาง(รถสองแถวสีฟ้าออกรถทุกครึ่งชั่วโมง05.00-17.00น.)จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.น่านไปตามถนนรอบเมืองทิศใต้ ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข1091 ตรงไปจนผ่านวัดปางค่า แล้วเลี้ยวขวาผ่านศูนย์สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตจ.น่าน ตรงไปเรื่อยๆเพื่อจะออกไปใช้ถนนหมายเลข101เลี้ยวขวาตรงไปผ่านวนอุทยานถ้ำผาตูบ ผ่านสำนักงานแขวงการทางน่านที่2 ใช้ถนนหมายเลข101ต่อไป ข้ามสะพานน้ำน่านเข้าสู่เขต ต.ตาลชุม อ.เวียงสา ตรงไปเข้าเขต ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา ผ่านหน้าโคโคนัท รีสอร์ท ตรงไปแล้วไปเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกโรงพยาบาลท่าวังผาเพื่อไปใช้ถนนหมายเลข1336 เลี้ยวขวาไปทางร้าน2ไหล เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานน้ำน่าน หลังจากข้ามสะพานไปแล้วรถจะจอดตรงแยกโรงเรียนท่าค้ำ(สามแยกบ้านท่าค้ำ) - นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือรถรับจ้างทั่วไป ตรงไปอีก 2 กิโลเมตรจะเข้าสู่หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 35 บาท
มอเตอร์ไซค์ = 50 บาท

วิธีที่ 4: เดินทางโดย รถตู้

-เดินทางด้วยรถตู้โดยสารประจำทาง(รถตู้ออกรถเวลา05.00น.,06.00น.,08.00น.,09.00น.,12.00น.)จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.น่านไปตามถนนรอบเมืองทิศใต้ ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข1091 ตรงไปจนผ่านวัดปางค่า แล้วเลี้ยวขวาผ่านศูนย์สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตจ.น่าน ตรงไปเรื่อยๆเพื่อจะออกไปใช้ถนนหมายเลข101เลี้ยวขวาตรงไปผ่านวนอุทยานถ้ำผาตูบ ผ่านสำนักงานแขวงการทางน่านที่2 ใช้ถนนหมายเลข101ต่อไป ข้ามสะพานน้ำน่านเข้าสู่เขต ต.ตาลชุม อ.เวียงสา ตรงไปเข้าเขต ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา ผ่านหน้าโคโคนัท รีสอร์ท ตรงไปแล้วไปเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกโรงพยาบาลท่าวังผาเพื่อไปใช้ถนนหมายเลข1336 เลี้ยวขวาไปทางร้าน2ไหล เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานน้ำน่าน หลังจากข้ามสะพานไปแล้วรถจะจอดตรงแยกโรงเรียนท่าค้ำ(สามแยกบ้านท่าค้ำ) - นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือรถรับจ้างทั่วไป ตรงไปอีก 2 กิโลเมตรจะเข้าสู่หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 35 บาท
มอเตอร์ไซค์ = 50 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา น่าน 55140
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.0895711, ลองจิจูด 100.78561190000005
วิดีโอ
ชมคลิป “หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×