ที่เที่ยว
“เที่ยวบ้านดอกบัว จ.พะเยา หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
เที่ยวบ้านดอกบัว จ.พะเยา หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านดอกบัวจ.พะเยา หมู่บ้านที่คนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ได้รับรางวัลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่นี่สามารถรองรับนักท่องที่ยวได้มากถึง500 คน/วัน พร้อมที่พักแบบโฮมสเตย์ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตคนพื้นเมือง พบกับฐานเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์กว่าง,กลุ่มจักสานเข่ง-สุ่มไก่,ผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน,กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา,ผักสวนครัวและปุ๋ยหมักชีวภาพ เรียนรู้การผลิต-แปรรูปข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร พร้อมต้อนรับทุกท่านแล้วด้วยใจยินดี

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยาในตัวเมือง ขับต่อไปยังถนนดอนสนาม เมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่1 ไปยังถนนรอบเวียงประตูชัย ใช้เส้นทาง 1202 ผ่านถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ไปจนถึงต.ท่าวังทองเข้าสู่ตำบลบ้านตุ่น เข้าสู่หมู่บ้านตามป้ายบอกทาง

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

เดินทางด้วยรถสองแถวสายวัดอนาลโย(07.00-17.00 น.) จากท่ารถในตลาดสดเทศบาลเมืองพะเยา(ห่างจากบขส.จ.พะเยา 500 เมตร) เข้าถึงหมู่บ้าน

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 20 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย มอเตอร์ไซค์

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยาในตัวเมือง ขับต่อไปยังถนนดอนสนาม เมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่1 ไปยังถนนรอบเวียงประตูชัย ใช้เส้นทาง 1202 ผ่านถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ไปจนถึงต.ท่าวังทองเข้าสู่ตำบลบ้านตุ่น เข้าสู่หมู่บ้านตามป้ายบอกทาง

ค่าใช้จ่าย :
มอเตอร์ไซค์ = 100 บาท

วิธีที่ 4: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

รถสามล้อเครื่อง (ราคาเหมา/คน) จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยาในตัวเมือง ขับต่อไปยังถนนดอนสนาม เมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่1 ไปยังถนนรอบเวียงประตูชัย ใช้เส้นทาง 1202 ผ่านถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ไปจนถึงต.ท่าวังทองเข้าสู่ตำบลบ้านตุ่น เข้าสู่หมู่บ้านตามป้ายบอกทาง

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 200 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.138935, ลองจิจูด 99.82431900000006
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
19.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
18.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
16.84 บาท
ดีเซล
20.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.26 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด นครราชสีมา
จังหวัด เชียงใหม่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×