ที่เที่ยว
“เที่ยวบ้านดอกบัว จ.พะเยา หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
เที่ยวบ้านดอกบัว จ.พะเยา หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านดอกบัวจ.พะเยา หมู่บ้านที่คนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ได้รับรางวัลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่นี่สามารถรองรับนักท่องที่ยวได้มากถึง500 คน/วัน พร้อมที่พักแบบโฮมสเตย์ ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตคนพื้นเมือง พบกับฐานเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์กว่าง,กลุ่มจักสานเข่ง-สุ่มไก่,ผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน,กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา,ผักสวนครัวและปุ๋ยหมักชีวภาพ เรียนรู้การผลิต-แปรรูปข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร พร้อมต้อนรับทุกท่านแล้วด้วยใจยินดี

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยาในตัวเมือง ขับต่อไปยังถนนดอนสนาม เมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่1 ไปยังถนนรอบเวียงประตูชัย ใช้เส้นทาง 1202 ผ่านถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ไปจนถึงต.ท่าวังทองเข้าสู่ตำบลบ้านตุ่น เข้าสู่หมู่บ้านตามป้ายบอกทาง

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

เดินทางด้วยรถสองแถวสายวัดอนาลโย(07.00-17.00 น.) จากท่ารถในตลาดสดเทศบาลเมืองพะเยา(ห่างจากบขส.จ.พะเยา 500 เมตร) เข้าถึงหมู่บ้าน

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 20 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย มอเตอร์ไซค์

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยาในตัวเมือง ขับต่อไปยังถนนดอนสนาม เมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่1 ไปยังถนนรอบเวียงประตูชัย ใช้เส้นทาง 1202 ผ่านถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ไปจนถึงต.ท่าวังทองเข้าสู่ตำบลบ้านตุ่น เข้าสู่หมู่บ้านตามป้ายบอกทาง

ค่าใช้จ่าย :
มอเตอร์ไซค์ = 100 บาท

วิธีที่ 4: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

รถสามล้อเครื่อง (ราคาเหมา/คน) จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยาในตัวเมือง ขับต่อไปยังถนนดอนสนาม เมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่1 ไปยังถนนรอบเวียงประตูชัย ใช้เส้นทาง 1202 ผ่านถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ไปจนถึงต.ท่าวังทองเข้าสู่ตำบลบ้านตุ่น เข้าสู่หมู่บ้านตามป้ายบอกทาง

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 200 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.138935, ลองจิจูด 99.82431900000006
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×