ที่เที่ยว
“พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านผือ อุดรธานี”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านผือ อุดรธานี

พิพิธภัณฑ์ไทยพวน ศูนย์กลางรวมอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทยพวน กลุ่มชาติพันธุ์ที่มาตั้งถิ่นที่ที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นำเสนอในรูปแบบการใช้ชีวิตประจำที่แตกต่างจากสังคมไทย มีลักษณะที่แตกต่างกัน 6 ด้านหลักๆคือ ภาษา อาหารการกิน การแสดงดนตรี การแต่งกาย วิถีการใช้ชีวิต รวมถึงความเชื่อและ ศาสนพิธี ซึ่งพิพิธภัณฑ์ไทยพวนแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวนที่สมบูรณ์ ของจังหวัดอุดรธานีค่ะ

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากตัวเมืองอุดรธานี ไปตามทางหลวงหมายเลข2 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหลายเลข 2021 เลี้ยวซ้ายที่ อ.บ้านผือ ไปตามทางจนเจอสี่แยก เลี้ยวขวาไปตามถนนบริบารภูมิเขต ประมาณ 7 กม. พิพิธภณฑ์อยู่ซ้ายมือ ติดกับรั้ววัดลุมพลีวัน

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถตู้

จากตัวเมืองอุดรธานี ไปตามทางหลวงหมายเลข2 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหลายเลข 2021 เลี้ยวซ้ายที่ อ.บ้านผือ ไปตามทางจนเจอสี่แยก เลี้ยวขวาไปตามถนนบริบารภูมิเขต ประมาณ 7 กม. พิพิธภณฑ์อยู่ซ้ายมือ ติดกับรั้ววัดลุมพลีวัน

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 1800 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 09.00-16.00 น.(กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า)
 • พิกัด GPS : ละติจูด 17.692644118736712, ลองจิจูด 102.46610311045072
วิดีโอ
ชมคลิป “พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านผือ อุดรธานี”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×