ที่เที่ยว
“พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านผือ อุดรธานี”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านผือ อุดรธานี

พิพิธภัณฑ์ไทยพวน ศูนย์กลางรวมอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทยพวน กลุ่มชาติพันธุ์ที่มาตั้งถิ่นที่ที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นำเสนอในรูปแบบการใช้ชีวิตประจำที่แตกต่างจากสังคมไทย มีลักษณะที่แตกต่างกัน 6 ด้านหลักๆคือ ภาษา อาหารการกิน การแสดงดนตรี การแต่งกาย วิถีการใช้ชีวิต รวมถึงความเชื่อและ ศาสนพิธี ซึ่งพิพิธภัณฑ์ไทยพวนแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวนที่สมบูรณ์ ของจังหวัดอุดรธานีค่ะ

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากตัวเมืองอุดรธานี ไปตามทางหลวงหมายเลข2 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหลายเลข 2021 เลี้ยวซ้ายที่ อ.บ้านผือ ไปตามทางจนเจอสี่แยก เลี้ยวขวาไปตามถนนบริบารภูมิเขต ประมาณ 7 กม. พิพิธภณฑ์อยู่ซ้ายมือ ติดกับรั้ววัดลุมพลีวัน

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถตู้

จากตัวเมืองอุดรธานี ไปตามทางหลวงหมายเลข2 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหลายเลข 2021 เลี้ยวซ้ายที่ อ.บ้านผือ ไปตามทางจนเจอสี่แยก เลี้ยวขวาไปตามถนนบริบารภูมิเขต ประมาณ 7 กม. พิพิธภณฑ์อยู่ซ้ายมือ ติดกับรั้ววัดลุมพลีวัน

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 1800 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 09.00-16.00 น.(กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า)
 • พิกัด GPS : ละติจูด 17.692644118736712, ลองจิจูด 102.46610311045072
วิดีโอ
ชมคลิป “พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านผือ อุดรธานี”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
22.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
22.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
20.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.34 บาท
ดีเซล
23.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.26 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×