ที่เที่ยว
“ตลาดน้ำคลองแดน”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
ตลาดน้ำคลองแดน

ตลาดน้ำคลองแดน มีการแสดงวัฒนธรรมริมคลอง ทุกวันเสาร์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดย การมีส่วนร่วมของคนในคลองแดน อาศัยธรรมชาติเป็นฐาน ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ วิถีทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม เน้นธรรมชาติและองค์ประกอบของธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจ เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนในคลองแดน อีกทั้งยังสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไปพร้อม ๆ กัน

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางจากศาลากลางจังหวัดสงขลา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนชลาทัศน์ เลียบทะเลตรงไป ถึงแยกเก้าเส้งมีสัญญาณไฟจราจร ให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไป ถึงสามแยกสำโรงสัญญาณไฟจราจร ให้เลี้ยวขาวเข้าเส้นทางหาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 407 แล้วขับตรงไปถึงสามแยกน้ำกระจาย ให้เลี้ยวขาวไปใช้เส้นทางไปเกาะยอ แล้วขึ้นสะพานติณสูลานนท์ ทางหลวงหมายเลข 408 แล้วขับตรงไป ผ่านอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ แล้วเข้าเขตอำเภอระโนด ถึงสี่แยกรับแพรก ให้ตรงไป เจอแยกบ้านรับแพรก ขับตรงไปทางไปอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช เจออบต.คลองแดนอยู่ซ้ายมือ ประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายอีก1กิโลเมตรก็ถึง

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถเหมา

เดินทางจากศาลากลางจังหวัดสงขลา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนชลาทัศน์ เลียบทะเลตรงไป ถึงแยกเก้าเส้งมีสัญญาณไฟจราจร ให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไป ถึงสามแยกสำโรงสัญญาณไฟจราจร ให้เลี้ยวขาวเข้าเส้นทางหาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 407 แล้วขับตรงไปถึงสามแยกน้ำกระจาย ให้เลี้ยวขาวไปใช้เส้นทางไปเกาะยอ แล้วขึ้นสะพานติณสูลานนท์ ทางหลวงหมายเลข 408 แล้วขับตรงไป ผ่านอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ แล้วเข้าเขตอำเภอระโนด ถึงสี่แยกรับแพรก ให้ตรงไป เจอแยกบ้านรับแพรก ขับตรงไปทางไปอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช เจออบต.คลองแดนอยู่ซ้ายมือ ประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายอีก1กิโลเมตรก็ถึง

ค่าใช้จ่าย :
รถเหมา = 1500 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : 128 หมู่ 2 ถ.หัวไทร-สงขลา ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด สงขลา 90140
 • วันเปิดทำการ : เสาร์
 • เวลาเปิดทำการ : 15.30 -21.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 7.9125977, ลองจิจูด 100.32172450000007
วิดีโอ
ชมคลิป “ตลาดน้ำคลองแดน”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
ค้นหารถเช่า