ที่เที่ยว
“สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง

unseen in thailandแดนดินถิ่นห่างไกลความเจริญบนดอยสูง ที่นี่มีความมหัศจรรย์ของวิถีชีวิตชาวบ้านกับสถานปฏิบัติธรรม ท่องเที่ยวบนเส้นทางธรรม ตามรอยเท้าม้าไทยพันธุ์ภูเขา พาหนะเดินทางบิณฑบาตรเพื่อเผยแผ่ธรรมมะให้กับชาวไทยภูเขาและไทยใหญ่ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและศาสนา พบกับบทบาทของ"พระ"กว่า 25รูป 12สาขาของสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองกับการสงเคราะห์ชาวเขาที่น่าสนใจยิ่ง ท่านจะได้ชมศูนย์อนุรักษ์ปรับปรุงพันธุ์ม้าไทย แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและชมความงามของธรรมชาติ ทัศนียภาพที่สวยงาม สงบ ร่มรื่น

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางออกจากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 ในตัวเมืองเชียงรายเลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1(พหลโยธิน)ถนนสายเชียงราย-แม่สาย ตรงไปผ่านหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตรงไปผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตรงไปผ่านมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตรงไปผ่านด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง ผ่านแยกทางเข้าตัวอำเภอแม่จัน ผ่านหน้าโรงพยาบาลอำเภอแม่จัน ไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตรจนถึงแยกไฟแดงป่าซาง ให้เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหมายเลข1130 ตรงไปผ่านหน้าโรงเรียนบ้านแม่สลองใน ตรงเข้าไปอีกประมาณ4-5กิโลเมตรจะถึงปากทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง มีป้ายบอกตลอดทาง เลี้ยวเข้าไปตามป้าย ผ่านหมู่บ้านไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตรจะถึงสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถแท็กซี่

เดินทางออกจากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 ในตัวเมืองเชียงรายเลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1(พหลโยธิน)ถนนสายเชียงราย-แม่สาย ตรงไปผ่านหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตรงไปผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตรงไปผ่านมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตรงไปผ่านด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง ผ่านแยกทางเข้าตัวอำเภอแม่จัน ผ่านหน้าโรงพยาบาลอำเภอแม่จัน ไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตรจนถึงแยกไฟแดงป่าซาง ให้เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหมายเลข1130 ตรงไปผ่านหน้าโรงเรียนบ้านแม่สลองใน ตรงเข้าไปอีกประมาณ4-5กิโลเมตรจะถึงปากทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง มีป้ายบอกตลอดทาง เลี้ยวเข้าไปตามป้าย ผ่านหมู่บ้านไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตรจะถึงสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 430 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน เชียงราย
 • วันเปิดทำการ : 08.00-18.00 น.
 • เวลาเปิดทำการ : ทุกวัน
 • พิกัด GPS : ละติจูด 20.22698613438489, ลองจิจูด 99.80691242327885
วิดีโอ
ชมคลิป “สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×