ที่เที่ยว
“วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)

สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา สัมผัสบรรยากาศบนดอยบุษราคัมและม่อนพระนอนประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปสุโขทัยลักษณะงดงามรวมทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆ อาทิ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยความประณีตสวยงามแบบศิลปไทย รัตนเจดีย์ เป็นศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา หอพระแก้วมรกตจำลอง จากยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาและเมืองพะเยาได้อย่างสวยงาม ขึ้นได้ 2 ทาง คือ ทางบันไดและทางรถยนต์ มีรถสองแถวบริการรอบละ 400 บาท แวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเป็นของที่ระลึก

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

นั่งรถยนต์จากอำเภอเมืองพะเยา ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 1 (พะเยา - เชียงราย) ประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1127 - 1193 อีก 9 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสาย จะเห็นป้ายแหล่งท่องเที่ยววัดอนาลโยทิพยารามอยู่ในเขตบ้านสันป่าม่วง

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถเหมา

นั่งรถเหมาราคาไม่รวมน้ำมันเต็มวัน (1,800 บ.)จากอำเภอเมืองพะเยา ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 1 (พะเยา - เชียงราย) ประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1127 - 1193 อีก 9 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสาย จะเห็นป้ายแหล่งท่องเที่ยววัดอนาลโยทิพยารามอยู่ในเขตบ้านสันป่าม่วง

ค่าใช้จ่าย :
รถเหมา = 1800 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
 • วันเปิดทำการ : เปิดทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 06.00-18.00 น
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.1785315, ลองจิจูด 99.81367520000003
วิดีโอ
ชมคลิป “วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.44 บาท
ดีเซล
27.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.26 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด อุบลราชธานี
จังหวัด ระนอง
จังหวัด บุรีรัมย์
จังหวัด จันทบุรี
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×