ที่เที่ยว
“วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)

สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา สัมผัสบรรยากาศบนดอยบุษราคัมและม่อนพระนอนประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปสุโขทัยลักษณะงดงามรวมทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆ อาทิ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยความประณีตสวยงามแบบศิลปไทย รัตนเจดีย์ เป็นศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา หอพระแก้วมรกตจำลอง จากยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาและเมืองพะเยาได้อย่างสวยงาม ขึ้นได้ 2 ทาง คือ ทางบันไดและทางรถยนต์ มีรถสองแถวบริการรอบละ 400 บาท แวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเป็นของที่ระลึก

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

นั่งรถยนต์จากอำเภอเมืองพะเยา ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 1 (พะเยา - เชียงราย) ประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1127 - 1193 อีก 9 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสาย จะเห็นป้ายแหล่งท่องเที่ยววัดอนาลโยทิพยารามอยู่ในเขตบ้านสันป่าม่วง

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถเหมา

นั่งรถเหมาราคาไม่รวมน้ำมันเต็มวัน (1,800 บ.)จากอำเภอเมืองพะเยา ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 1 (พะเยา - เชียงราย) ประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1127 - 1193 อีก 9 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสาย จะเห็นป้ายแหล่งท่องเที่ยววัดอนาลโยทิพยารามอยู่ในเขตบ้านสันป่าม่วง

ค่าใช้จ่าย :
รถเหมา = 1800 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
 • วันเปิดทำการ : เปิดทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 06.00-18.00 น
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.1785315, ลองจิจูด 99.81367520000003
วิดีโอ
ชมคลิป “วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด บุรีรัมย์
จังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ราชบุรี
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×