ที่เที่ยว
“วัดแสตนเลส (วัดพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล)”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
วัดแสตนเลส (วัดพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล)

วัดแสตนเลส หรือวัดพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำด้วยสแตนเลส ตั้งเด่นเป็นสง่าบนยอดเขาคอหงส์ จัดสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวพุทธ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี และเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนา ภายในมีการเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตรของพระพุทธเจ้า ให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ ทุกชิ้นส่วนขององค์เจดีย์ล้วนสร้างด้วยสแตนเลสทั้งสิ้น เมื่อโดนแสงแดดส่อง องค์เจดีย์จะเปล่งประกายระยิบ

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

ออกจาก บขส.อำเภอหาดใหญ่ เข้าสู่ถนนทุ่งเสา 2 ซอย 14 ไป 120 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนโชติวิทยะกุล 5 (500 เมตร) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกาญจนวนิช ขับตรงไป 1 กม. เลี้ยวขวาที่สามแยกไฟแดง เข้าสู่ถนนปุณกัณฑ์ 4 กม.ซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าวัดพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถเหมา

ขึ้นรถ (รถตุ๊กๆ)จาก บขส.อำเภอหาดใหญ่ เข้าสู่ถนนทุ่งเสา 2 ซอย 14 ไป 120 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนโชติวิทยะกุล 5 (500 เมตร) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกาญจนวนิช ขับตรงไป 1 กม. เลี้ยวขวาที่สามแยกไฟแดง เข้าสู่ถนนปุณกัณฑ์ 4 กม.ซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าวัดพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล สามารถลงรถที่วัดได้เลย

ค่าใช้จ่าย :
รถเหมา = 300 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • ที่อยู่ : 90/107 หมู่ 8 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-17.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 7.009390719279364, ลองจิจูด 100.52587635665282
วิดีโอ
ชมคลิป “วัดแสตนเลส (วัดพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล)”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.14 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.36 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด เชียงราย
จังหวัด เชียงใหม่