ที่พัก
“nai suan bad & breakfast ”
 • ข้อมูล
  ที่พัก
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
nai suan bad & breakfast

nai suan ( ในสวน) bad & breakfast เป็นบ้านของคุณตาที่มีอายุกว่า 50 ปี นำมารีโนเวทใหม่ให้เป็นที่พัก ที่ยังยืดโครงสร้างเดิมตามแบบบ้านหลังเดิม บรรยากาศที่พักก็เน้นการพักแบบอยู่บ้าน มีสวนหลังบ้านให้พักผ่อน ผ่อนคลายจากการงาน หรือการเดินทาง เมื่อมาถึงที่พักก็จะได้หายเหนื่อย เสมือนบ้านของตัวเอง รวมไปถึงความรมรื่นของต้นไม้ และดอกไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามที่เจ้าของอยากให้ทุกท่านที่มาพัก ได้สัมผัสความงามของดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ จนต้องกลับมาพักอีกในครั้งต่อไป

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงรายด้วยรถยนต์ส่วนตัว ให้เลี้ยวขวาบนถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็งให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนร่วมจิตถวาย ตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านร้านอาหารจินฟ่ง ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ผ่านหจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ เจอทางแยกให้เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เข้าสู่ถนนกองช้าง ตรงไปอีก 130 เมตร ร้านจะอยู่ขวามือ มีป้ายบอกชัดเจน

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยรถสองแถว เข้าสู่ถนนเชียงราย - พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็ง มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนร่วมจิตถวาย ประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านร้านอาหารจินฟ่ง ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ผ่านหจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนกองช้างไปอีก 130 เมตร ร้านจะมีป้ายบอกชัดเจน

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 60 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยรถสองแถว เข้าสู่ถนนเชียงราย-พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์เข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว ผ่านสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็ง ผ่านสัญญาณไฟจราจรสี่แยกคลีนิคหมอพี่ระ เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยก มุ่งหน้าเข้าสู่ทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงรายแห่งที่ 1 รถสองแถวจะจอดในสถานีขนส่งฯ (15 บาท) เดินทางออกจากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 ด้วยรถสามล้อ เข้าสู่ถนนประสบสุข ประมาณ 120 เมตร ผ่านสัญญาณไฟจราจรเข้าสู่ถนนพหลโยธิน ประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านปั๊มน้ำมันคอสโม่ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ลานนา เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็ง มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนร่วมจิตถวาย ประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านร้านอาหารจินฟ่ง ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ผ่านหจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนกองช้างไปอีก 130 เมตร ร้านจะมีป้ายบอกชัดเจน(50 บาท)

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 65 บาท

วิธีที่ 4: เดินทางโดย มอเตอร์ไซค์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ เข้าสู่ถนนเชียงราย - พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็ง มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนร่วมจิตถวาย ประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านร้านอาหารจินฟ่ง ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ผ่านหจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนกองช้างไปอีก 130 เมตร ร้านจะมีป้ายบอกชัดเจน

ค่าใช้จ่าย :
มอเตอร์ไซค์ = 50 บาท

วิธีที่ 5: เดินทางโดย รถแท็กซี่

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ด้วยรถแท็กซี่ เข้าสู่ถนนเชียงราย - พาน ถึงสี่แยกแม่กรณ์ เข้าสู่ถนนพหลโยธินสายใน ผ่านตลาดป่าก่อเงี้ยว เจอสัญญาณไฟจราจรสามแยกโรงน้ำแข็ง มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนร่วมจิตถวาย ประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านร้านอาหารจินฟ่ง ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ผ่านหจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนกองช้างไปอีก 130 เมตร ร้านจะมีป้ายบอกชัดเจน

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 60 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : อื่นๆ
 • ที่อยู่ : 11 หมู่ 14 ถ.กองช้าง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
 • ราคา : 1,000 - 2,000 บาท
 • รายละเอียดราคา : ห้องพักสำหรับ 2 คน และครอบครัว 3 คน มีทั้งหมด 8 ห้อง
 • เวลา Check In : 14.00 - 10.00 น.
 • เวลา Check Out : 12.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.897272718894538, ลองจิจูด 99.82459102637199
วิดีโอ
ชมคลิป “nai suan bad & breakfast ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.16 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด เชียงราย
จังหวัด นครศรีธรรมราช
จังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด กาญจนบุรี
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×