ที่เที่ยว
“เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ทรัพยากร ลดการใช้สารเคมี ลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะจำพวกที่ย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนนำสิ่งปฏิกูลมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การคัดแยกเศษอาหารเหลือทิ้ง สำหรับเลี้ยงหมูหลุม กระต่าย ไส้เดือน ผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ และผลิตน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้และภูมิปัญญาให้กับชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ใช้ทางหลวงหมายเลข 12 ถนนพิษณุโลก-วังทอง-หล่มสัก ถึง กม.43 เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม อยู่ซ้ายมือ เยื้องๆกับ เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถบัส

ขึ้นรถจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดพิษณุโลก สายพิษณุโลก-นครไทยหรือสายพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม อยู่กม.ที่ 43 ราคาประมาณ 35-50 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย รถแท็กซี่

ภายในเมืองคิดตามมิเตอร์ เริ่ม 30 บาท (ถ้าโทรเรียก+ค่าเรียก 20 บาท) ออกนอกเมืองคิด กม.ละ 1 0 บาท (ถ้าโทรเรียกไม่เสียค่าเรียก)

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ : 42 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง พิษณุโลก 65220
 • วันเปิดทำการ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์
 • เวลาเปิดทำการ : เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 16.863588, ลองจิจูด 100.628693
วิดีโอ
ชมคลิป “เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด อุบลราชธานี
จังหวัด พิษณุโลก
จังหวัด กาฬสินธุ์